Reklama

Středa 17. července 2019, svátek má Martina, venku je 17.5 °C

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc se rozrostla o nové oddělení

Zprávy z regionu

6.2.2019

Autor: red

Nové oddělení se nachází v osmém podlaží budovy D a projektové a stavební práce na jeho přípravu stály téměř 33,8 milionu korun bez DPH. Oddělení Následné intenzivní péče a Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (NIP / DIOP) bude sloužit nemocným, u nichž po zvládnutí akutního kritického stavu nadále selhává jedna či více základních životních funkcí a je nutná jejich dlouhodobá a intenzivní podpora.

Foto: Archiv FN Olomouc

"Příjmy pacientů na nové oddělení probíhají z akutních lůžek naší kliniky a lůžek intenzivní péče operačních i neoperačních oborů celé nemocnice i jiných zdravotnických zařízení. Otevřením oddělení NIP / DIOP rozšiřujeme portfolio lůžkové péče, čímž bude možné alespoň částečně uvolnit tlak na obsazená akutní intenzivní lůžka v rámci celé naší nemocnice," uvedla primářka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny FN Olomouc MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D. "Dlouhodobě bojujeme s nedostatkem intenzivních lůžek. Jsem rád, že se nám podařilo nasmlouvat a vybudovat nová lůžka následné intenzivní péče. Dochází tak k logickému doplnění spektra poskytované péče," sdělil ředitel fakultní nemocnice prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Kapacita nově otevřeného oddělení je deset lůžek v režimu následné intenzivní péče a čtyři lůžka v režimu dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Z důvodu personálního obsazení bude zpočátku otevřeno sedm lůžek. Délka pobytu pacienta na NIP je možná až 90 dnů, na DIOP až 190 dnů. 

Stavební práce na oddělení NIP / DIOP byly zahájeny 13. dubna loňského roku a skončily ve druhé polovině prosince. Autorem projektu za více než milion korun je firma PPS Kania a zhotovitelem společnost OHL ŽS, přičemž samotné stavební úpravy přišly na 32,7 milionu. "Stavební práce byly rozděleny na dvě etapy," řekl vedoucí Odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček a popsal: "V první etapě se provedly úpravy v pátém podlaží, kam se následně přesunuly inspekční pokoje a sekretariát kardiochirurgie z osmého podlaží. V uvolněném prostoru pak mohla začít druhá etapa, samotné vybudování nového oddělení. Jeho součástí je také zázemí pro personál, pracovna lékaře, místnost pro dekontaminaci, provádění hygieny u ležících pacientů a skladové prostory. Samotné stavební práce zahrnovaly nové rozvody zdravotechniky, silnoproudých i slaboproudých elektroinstalací, medicinálních plynů, vzduchotechniky, měření a regulace. Na střeše objektu bylo nutné vytvořit novou strojovnu pro umístění jednotky vzduchotechniky a současně se provedlo zateplení střechy včetně nové krytiny. Došlo také k prodloužení trasy potrubní pošty a vytvoření nová stanice."

Oddělení NIP / DIOP bude fungovat jako organizačně samostatná jednotka v rámci Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny v čele s vedoucím lékařem a staniční sestrou. Péče probíhá ve čtyřiadvacetihodinovém režimu, ústavní pohotovostní služba je zajištěna lékaři se specializací v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Oddělení disponuje moderním vybavením odpovídajícím trendům současné péče. Přínosem je zvedací technika a hygienické zázemí pro ležící pacienty s možností sprchování na lůžku. Na oddělení bude probíhat také rehabilitace, součásti projektu je i koncept bazální stimulace a individualizovaný přístup spolupráce s rodinnými příslušníky.