Reklama

Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf, venku je 4.7 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Josef Odráška vystavuje v Podkově

Kultura

4.6.2008

Autor: Bohumír Kolář

Ostravských umělců vystavujících v Olomouci je pořídku. Jako by cesta mezi oběma městy byla delší než uvádějí silniční a dálniční ukazatele. Možná to bude nechtěnou podřízeností vůči krajské správě z dob předlistopadových a jistými preferencemi, jimiž byla Ostrava jako metropole kraje dlouho obdarovávána. A tak se zdá, že mnohý kulturní a umělecký kontakt s Ostravou je pro Olomouc tak trochu překvapením.

Výstavám podobných expozici Odráškových děl v Podkově se ale v Olomouci dostává poměrně značné pozornosti. Důvodem může být skutečnost, že jde o výstavy netradiční, svébytné a odlišné od soudobého ověřeného trendu, zvaného líbivost. Josef Odrážka vystudoval střední Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a celý život se věnoval užité a propagační grafice a je znám jako tvůrce mnoha plakátů a grafických značek. I jako umělec na volné noze se řadu let uplatňoval souběžně s působením na odborných školách, takže se uživil, aniž by si zadal.

Typickým rysem Odráškovy tvorby se zdá být schopnost reagovat na utilitární cíle grafické práce, dále pak preciznost technická a řemeslné zvládání zakázek.
Od toho se odvíjí i záliba v tvorbě variant, v hledání poloh k oslovení odlišných diváckých typů, v představování možností, jimž grafická tvorba dnes doslova hýří. Kombinované techniky jsou u Josefa Odrážky často až objevitelské.

Vernisáž v Podkově měla charakter společenské prezentace neznámé umělce, během níž se naskytla příležitost nejen představit, ale i poučit. Odborné úvodní slovo zpracoval doc. PhDr. Petr Holý, ale kvůli jeho nepřítomnosti text přednesl herec Státního divadla v Ostravě Norbert Lichý, známý i z televizního vysílání. Předností textu byla jeho srozumitelnost a logické zdůvodnění mnohovrstevnaté Odráškovy tvorby s ohledem na zdevalvovaný postmodernismus, jenž se bezradně skloňuje ve všech uměleckých sférách a postupně se zbavuje jakékoli závislosti a podmíněnosti na mnohaleté dobré tradici. Odrážka i v současné době tvoří se záměrem oslovit i budoucí možné diváky.

Během vernisáže koncertoval na speciálně upravenou kytaru Jiří Bolák a svým příspěvkem neopomněl oslovit diváky ani sám autor.

Výstava potrvá v Podkově až do prázdnin.

Bohumír Kolář

Reklama

Přirozenou cestou

Katalog firem » Obchod » Zdravá výživa

Srdečně Vás zveme do naší prodejny Přirozenou cestou na Dolním náměstí č. 8/9. Nabízíme produkty pro radost a zdraví. Těšíme se na vás.

Filip