Reklama

Pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav, venku je 4.3 °C

Jaro je tady! Znáte zvyky a tradice spojené s tímto ročním obdobím?

Tipy a názory

20.3.2021

Lenka Šimková

I když to počasí na sobě nechce nechat zdát, dnes je tady oficiálně první jarní den! O víkendu jarní teploty ještě očekávat nemůžeme, ale v příštím týdnu by se postupně mělo začít oteplovat a snad už brzy budeme moct odložit šály a rukavice. Než se však naplno necháme unést jarní atmosférou, pojďme se společně podívat, jaké tradice a pranostiky jsou pro toto roční období typické.

Astronomické jaro začíná jarní rovnodenností. Stejně jako v předchozích letech (a také stejně jako v letech následujících) i letos bude jaro začínat 20. března. Oficiálně Slunce projde rovníkem v sobotu 20. března 2021 v 10:37.

Velikonoce

Nejvýznamnějším (nejen jarním) svátkem jsou bezpochyby Velikonoce. S nimi souvisí i takzvaná Popeleční středa, která letos připadla na 17. února. Popeleční středou začíná čtyřicetidenní doba půstu. Měli bychom pečovat o ducha, ne pouze o tělo. V tento den dělá kněz věřícím na čele křížek z popela na důkaz pomíjivosti lidského života. K tomuto dni se váže také několik pranostik, například se traduje, že jaké je počasí na Popeleční středu, takové bude po celý rok. V tento den se také nesmělo drát peří.

Hned první postní neděle po Popeleční středě se nazývá Černá, a to podle oděvu, do kterého se lidé v tento den odívali. Tato neděle letos připadla na 21. února. Další postní nedělí (28. února) je Pražná. V tento den se pražilo obilí, ze kterého se dělal pokrm pražmo. Na 7. března připadá Kýchavná neděle. V tento den si lidé přáli zdraví. Věřili, že kýcháním by mohla začít morová epidemie. V pořadí čtvrtá postní neděle (14. března) se nazývá Družební. V tento den chodil ženich s družbou do domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy.

Na Smrtnou neděli (21. března) se vynáší Smrtka neboli Moréna. Házení slaměné figuríny oděné do starých hadrů do potoka či řeky se dochovalo do dnešní doby (zejména na vesnicích). Jedná se o dávný pohanský zvyk, který symbolizuje ukončení zimy a vítání jara.

Poslední postní nedělí je Květná neděle (28. března). V tento den se slavila památka vjezdu Krista do Jeruzaléma. Světí se kočičky, které se pak mohou jíst, abychom byli celý rok zdraví. Na Květnou neděli by se nemělo nic péct, aby se nezapekl květ na stromech (neurodilo by se ovoce). Dříve se také dodržovalo, že v tento den by se lidé měli oblékat do něčeho nového. A v neposlední řadě se rovněž uklízelo v bytech či domech - započal se tak velikonoční úklid.

Po Květné neděli následuje Pašijový týden (od 29. března): Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa (Jidáš se škaredil na Ježíše), Zelený čtvrtek (Ježíš se modlil na zelené louce, v tento den odlétají zvony do Říma. Na zelený čtvrtek by lidé měli sníst něco zeleného a v tento den se také pečou jidáše - pokrm ze sladkého těsta svým tvarem připomínající provaz, na kterém se Jidáš po zradě Ježíše oběsil.). Na Velký pátek byl Ježíš ukřižován. V tento den by se nemělo prát prádlo a nesmí se hýbat se zemí. Podle pověstí se na Velký pátek otevírají hory, aby vydaly své poklady. Bílá sobota se nejprve nese ve znamení smutku u Ježíšova hrobu. Bývalo zvykem světit ohně před vraty kostelů, každý si pak mohl odnést posvěcené přinesené polínko nebo žhavé uhlíky. Na oslavu vzkříšení Ježíše Krista se pak večer vrací zvony z Říma. V neděli na Boží hod velikonoční se slavilo Ježíšovo zmrtvýchvstání. Končí postní období, v kostele se světí velikonoční pokrmy - beránek, mazance, vajíčka, víno... Posledním dnem Velikonoc je pondělí, u nás od nepaměti spojené s pomlázkou, koledováním a říkankami koledníků. Na vesnicích se tradice dodnes udržuje ve větší míře. Vyšlehání vrbovými proutky zajišťuje dívkám a ženám mládí a zdraví. Letos připadá na 5. dubna, ovšem s velkou pravděpodobností bude stejně jako loňský rok (vzhledem k protikoronavirovým opatřením) opět bez pomlázky. 

Beránek i kraslice k Velikonocům neodmyslitelně patří...

Foto: Depositphotos.com

Pranostiky

BŘEZEN

Na svatého Řehoře čáp letí od moře.
Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který neoře.
Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
Březen - za kamna vlezem.

DUBEN

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
V dubnu svrchu hřeje, odspodu mrazí.
Ukáže duben, jaký bude pecen.
Duben hojný vodou - říjen vínem.

K 1. dubnu neodmyslitelně patří Apríl. Ač tento zvyk spojený s žerty a nachytávkami není původem český, zmínky o aprílových žertech jsou známy již z konce 17. století. Patrně pramenily z dobré nálady, kterou přinášelo jaro.

30. dubna patří odedávna pálení čarodějnic. Filipojakubská noc je zasvěcena pálení ohňů, které mají podle pověstí vyhnat z okolí čarodějnice. Někde se na hranici pálí přímo čarodějnice - ze slámy vyrobené loutky. Původně pohanský zvyk doprovázený ohňovými rituály dnes vystřídalo setkávání u hořící vatry.

KVĚTEN

Ledoví muži spalují mrazem ovoce.
Svatba v máji volá na máry.
O svatém Duše choď ještě v kožiše.
Jestliže v máji mnoho hřímá, úrodný rok na to bývá.

První máj, lásky čas. V předvečer 1. května se vydávají mladí muži do lesa, aby uřízli mladou břízku, tu pak ozdobili barevnými stužkami a umístili ji před dům, kde žije jejich milá. Ač je tato tradice dodržována především na vesnicích, i do měst se v posledních letech vrací májové slavnosti. V tento den by měla být políbena dívka pod rozkvetlou třešní, aby neuschla.

Druhou květnovou neděli se slaví den matek (letos 9. května). V tento den bychom měli vzdát hold všem maminkám. Ač se jedná o svátek převzatý, i u nás se ujal.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

Státní svátky

2. dubna - Velký pátek - obchody zůstávají otevřené
5. dubna - Velikonoční pondělí - obchody budou zavřeny
1. května - Svátek práce - obchody zůstávají otevřené
8. května - Den vítězství - obchody budou zavřeny

Pokud jste se v květnu těšili na nějaký prodloužený víkend, tak vás bohužel musíme zklamat. Oba květnové svátky letos vycházejí na neděli...

Změna času

Nezapomínejme také na změnu zimního času na letní. Ke změně času dojde ze soboty 27. března na neděli 28. března a ručičky hodin se ve 2:00 posunou vpřed na 3:00. Takže budeme spát o hodinu méně.