Reklama

Úterý 11. prosince 2018, svátek má Dana, venku je 1.5 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Jana Bolková: boj se závislostí je celoživotní proces

Tipy a názory

2.11.2017

Autor: Barbora Mrkvová

Ať už to jsou hazardní hry, alkohol, kouření či přehnaná záliba v nakupování a rychlých půjčkách, lidé se v dnešní chaotické době stávají závislými prakticky na čemkoli. Jaké závislosti jsou ty nejčastější a jak proti nim nejefektivněji bojovat? Přečtěte si rozhovor s lékařkou a adiktoložkou Janou Bolkovou, která společně s kolegyněmi stojí za vznikem olomoucké Adiktologické ambulance.

Foto: Jan Procházka

Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí

Bořivojova 540/30A, Olomouc 

Telefon: 774 425 001

Email: zavislostiolomouc@seznam.cz

Veškeré informace naleznete na webových stránkách.

Jak vznikl nápad otevřít adiktologickou ambulanci?

Já jsem původně nikdy nechtěla dělat cíleně se závislými lidmi, ale vzhledem k tomu, že jsem lékařka a že jsem absolvovala povinnou předatestační přípravu, v rámci všeobecného praktického lékařství po nemocnicích, tak jsem se dostala na oddělení detoxu na psychiatrii ve Vojenské nemocnici Olomouc. Tady jsem poprvé viděla pacienty, kteří se ze závislosti léčí, a toto onemocnění mě tak oslovilo, že jsem se o něj začala zajímat a paralelně kromě medicíny a přípravy na praktickou lékařku jsem vystudovala adiktologii v Praze. Tím jsem si doplnila vzdělání o obor závislostí a v návaznosti na to jsem založila svépomocnou skupinu ve spolupráci s oddělením detoxu ve Vojenské nemocnici. A později, když byla možnost začít zakládat ambulance pro léčbu závislostí, tak jsem toho se svými kolegyněmi využila.

Jaké služby nabízíte?

Nabízíme služby pro lidi, kteří jsou ohroženi závislostí, anebo už jsou závislostí postiženi. Naši péči mohou využívat lidé starší osmnácti let věku, a to formou buď individuální terapie, nebo skupinové terapie. Závislosti mohou být prakticky jakékoli, od alkoholu, přes tabák, závislost na hazardu, nakupování, až třeba po závislost na marihuaně, pervitinu, lécích a podobně.

S jakými závislostmi se nejčastěji setkáváte? 

Nejvíce klientů máme se závislostí na alkoholu, pak máme klienty, kteří řeší závislost na tabáku, a relativně početnou skupinou jsou lidé závislí na hazardu. Máme i klienty, kteří jsou závislí na počítači, ať už na počítačových hrách, nebo na internetu obecně. Nedělá jim problém strávit u počítače třeba čtrnáct hodin denně.

A naopak, jaké závislosti jsou ojedinělé, zvláštní?

Závislosti dělíme buď na závislosti na dané látce, nebo na závislosti na daném chování. Hodně
atypická je v poslední době závislost na půjčkách. Jedná se o závislost na určitém typu
chování, která toho daného člověka uspokojuje. Závislý chování neustále opakuje, a to už takovým absurdním způsobem, že si bere půjčky nelogicky, tajně, dostává se do velkých finančních problémů. Dalo by se to přirovnat k závislosti na nakupování. Setkali jsme se s klientem, který si vlastně díky této závislosti na půjčkách kupoval zážitky, oblečení, v podstatě tím řešil dosažení jakéhosi blahobytu, za cenu obrovských dluhů.

Jak klient může vaše služby uhradit?

Každý člověk, který se rozhodne využít naše služby a chce mít péči hrazenou ze zdravotního pojištění, musí nejdříve navštívit psychiatra. Ten mu následně doporučí adiktologickou péči dle svého diagnostického uvážení a my nadále vytvoříme speciální plán, ve kterém je klientovi věnována buď individuální péče, nebo péče formou skupinové terapie. Smlouvy máme uzavřeny s Všeobecnou pojišťovnou, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, s Revírní bratrskou pokladnou, se Zdravotní Pojišťovnou Ministerstva Vnitra a s Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

Může vás člověk navštívit i bez předchozího vyšetření u psychiatra?

Jsme zdravotnická nelékařská služba, která svou filozofií - zajištění co nejvyšší péče o klienta,
vyžaduje spolupráci s lékařem - psychiatrem. Psychiatr určí přesně závažnost onemocnění, vydá klientovi doporučení do adiktologické léčby a může nabídnout podporu léky. U nových klientů preferujeme první návštěvu u psychiatra a poté zahájení léčby u nás. Samozřejmě se může stát, že klient navštíví nejprve naši ambulanci. V tom případě mu vysvětlíme, jak fungujeme, předáme kontakty na ambulantní psychiatry a objednáme ke vstupnímu adiktologickému vyšetření.

Foto: Jan Procházka

Hraje u závislosti role pohlaví, věk, sociální status?

Je to úplně jedno, závislosti může propadnout opravdu kdokoli. Máme klienty z řad lékařů, učitelů, inženýrů, ale také lidi nižších společenských vrstev. Řekla bych, že u nás obecně převažují lidé, kteří jsou motivovaní a kteří chtějí léčit. Co se týče věku, tak například u hazardních hráčů se nejčastěji pohybuje mezi pětadvacátým a pětatřicátým rokem a jedná se především o muže, u závislosti na alkoholu je průměrný věk našich klientů kolem padesáti let.

Co bývá tím impulsem, díky kterému si člověk uvědomí, že potřebuje se závislostí pomoct?

Z našich zkušeností je to většinou problém, který se odrazí v rodině nebo v práci. Také to může být třeba situace, kdy člověku odeberou řidičský průkaz právě na základě požití návykové látky před jízdou. To bývají nejčastější impulsy, které závislé přinutí vyhledat odbornou pomoc. Ze všeho nejdůležitější pro spolupráci je přiznání si problému. Když klient přichází s vědomím, že problém má, je to dobrý základ pro léčbu. V ostatních případech pracujeme na tom, aby na své onemocnění získal náhled. 

Nabízíte i pomoc pro blízké osoby pacienta, které jsou situací ovlivněny? 

Příbuzní bývají ovlivněni nemocí blízkého člověka a velmi často se stává, že vůbec netuší, jak se k němu mají chovat, jestli ho mají nějakým způsobem zachraňovat, nebo naopak, zda mají závislost ignorovat. Tak se sami pohybují v bludném kruhu a mají život se závislým hodně náročný. My nabízíme v prvé řadě rodinnou terapii, což znamená, že závislý člověk může chodit se svým blízkým na schůzky, ve kterých pracujeme v rámci vztahu se všemi členy, snažíme se dohromady odhalit příčinu, proč závislost vznikla a zda je možné tu příčinu nějak odstranit. Dále nabízíme terapii pouze pro blízké a příbuzné – individuální a skupinovou terapii. Ta je vedena psychologem, bývá jednou za čtrnáct dní a je to setkání všech blízkých osob, které si chtějí předat zkušenosti, chtějí zpětnou vazbu odborníka a potřebují se nějak zorientovat ve svém životě se závislým. Na skupinovou terapii pro osoby blízké a příbuzné je potřeba se objednávat předem.

Tato péče je také hrazena pojišťovnou?

Vzhledem k tomu, že příbuzný člověk nemá stanovenou diagnózu závislosti, tak se na něj úhrady ze zdravotních pojišťoven nevztahují a musí si terapii hradit sám, a to formou přímé platby. V současné době se snažíme o to, aby i příbuzní u nás mohli veškerou péči od ledna čerpat bez nutnosti přímé platby.

Jak dlouho trvá, než se člověk závislosti nadobro zbaví?

Bohužel se jedná o záležitost na celý život. Závislost je chronická a recidivující nemoc, což znamená, že stejně jako například cukrovky se jí člověk nikdy nezbaví, ale může ji svým chováním ovlivnit a svou iniciativou nad ní může teoreticky zvítězit. Ale chce to opravdu aktivní přístup ze strany daného člověka.

Stává se, že člověk, který se závislostí bojuje, do ní spadá znovu a znovu?

To je bohužel velmi časté. Jsou to většinou lidé, kteří z jakéhokoli důvodu nechtějí řešit příčinu
závislosti, nemají motivaci pracovat na léčbě, jsou častými návštěvníky léčeben. Není výjimkou, že někteří klienti absolvují několikaměsíční odvykací léčbu třeba i dvakrát během jednoho roku a do léčeben se stále vrací.

Jaký se liší fyzická a psychická závislost?

Typickým příkladem, jak popsat fyzickou a psychickou závislost, je závislost na alkoholu. Fyzická závislost znamená, že když závislý z nějakého důvodu nemá zajištěný svůj pravidelný příjem alkoholu, tak u něj nastane abstinenční syndrom. Ten se projevuje silnou fyzickou nevolností, výkyvy krevního tlaku, pocením, třesem rukou apod. Někteří klienti jsou nuceni vyhledat akutní lékařskou pomoc, mohou být i hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče. Pro závislé je pak někdy abstinenční syndrom tak obtěžující, že chtějí skončit s pitím jen proto, aby se u nich tento stav neobjevil. U psychické závislosti se jedná hlavně o to, že člověk na danou látku neustále myslí, neodolatelně po ní baží. Odborně se tomu říká "craving".

Kdy o člověku můžeme říct, že je závislý?

Závislost má podle Mezinárodní klasifikace nemocí daná kritéria a člověk, aby o sobě mohl říct, že je závislý, tak musí splňovat minimálně tři během posledního roku. Patří sem bažení po dané droze, abstinenční stav, také to, že člověk na úkor závislosti přestane vykonávat aktivity, které ho dříve zajímaly a bavily. Dále ztráta kontroly, zvyšování tolerance vůči dané látce či chování a pokračování i přes jasné doporučení přestat.

V čem se lišíte od ostatních adiktologických zařízení?

Naše adiktologická ambulance je výjimečná a specifická v tom, že je jediná svého druhu v Olomouci a okolí. Jsme zdravotnické zařízení, fungujeme z úhrad ze zdravotního pojištění a nabízíme vysoce specializovanou péči, při které spolupracujeme s psychiatry a s dalšími odborníky dle potřeb klienta. Svou práci děláme rády, věnujeme se klientům i nad rámec ambulantních služeb – formou volnočasových aktivit. Finančně nás podporuje Město Olomouc, Olomoucký kraj a Ministerstvo zdravotnictví. Úspěch vidíme zejména na spokojených abstinujících klientech a jejich blízkých. 

Jana Bolková zve všechny, kteří by chtěli poradit s jakýmkoli podezřením na rozvoj závislosti, na konzultaci. Kapacita je volná pro zájemce do skupinových terapií, alkohol či hazard, ale i pro individuální léčbu.

Autor článkuBarbora Mrkvovámrkvova@olomouc.cz

Barbora Mrkvová