Reklama

Sobota 24. října 2020, svátek má Nina, venku je 9.4 °C

Ivo Mareš: Pojďme na kraji odstartovat změnu, kterou dokonáme v roce 2021 ve sněmovních volbách

Advertorial

30.9.2020

Autor: PR článek

Pár dní před krajskými volbami jsme položili několik otázek dlouholetému lékaři zdravotnické záchranné služby Ivo Marešovi, který kandiduje za ODS. Zeptali jsme se na ryze krajská témata i aktuální epidemiologickou situaci.

Pane doktore, přes jedenáct let jste byl ředitelem Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, pětadvacet let jste vy sám lékařem záchranky. Jak se díváte na probíhající pandemii koronaviru?
Považuji se za životního optimismu a asi chápete, že lékaře záchranky nemůže jen tak něco rozhodit. Vždy volím racionální pohled na svět. Myslím, že koronaviru by prospělo méně mediálního humbuku. I touto otázkou vlastně téma zbytečně dále živíme. Cítím ze společnosti a z lidí, se kterými se denně setkávám v ulicích, že je to téma již příliš zatěžuje a vytváří se negativní náladu.

Přesto, jste člověk z první linie a máte bohaté zkušenosti, můžete reagovat konkrétněji?
Jako lékař nemohu reagovat jinak, než že doporučuji všem spoluobčanům, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření. Je dobré dodržovat odstupy, eliminovat návštěvy míst s vysokou koncentrací lidí. Doporučuji také používat dezinfekci, umývat si ruce. Roušky mají také svůj význam, zejména při ochraně rizikových skupin. Takže je vhodné pečovat o své zdraví. Toto však není nic nového. Platilo to před rokem, před pěti lety, stejně to platí i nyní.

Co říkáte dává smysl. Proč je teda právě téma koronaviru denně v televizi a informace o počtu nakažených se na nás valí ze všech stran?
Tomu příliš nerozumím. Nevidím smysl ve strašení občanů. Já, jako pravicově založený člověk, preferuji svobodu jednotlivce, která jde ruku v ruce s odpovědností – o té jsem se již zmiňoval výše v souvislosti s osobní hygienou. Je daleko důležitější, aby naši spoluobčané zůstali klidní a bez stresu než vytvářet atmosféru strachu.

Poslední otázka, která s tématem souvisí. Dnes se máme údajně dozvědět o vyhlášení nouzového stavu a dalších restrikcích, co si o tom myslíte?
Je pravda, že není zcela šťastné, jak se veřejnost dozvídá o opatřeních a restrikcích. Chtělo by to více předvídatelnosti. Nemá ale smysl na tomto místě dlouze lamentovat, co by, kdyby. Pojďme nyní táhnout všichni za jeden provaz a společně co nejlépe a s relativně dobrou náladou situaci zvládnout.

Poslední čtyři roky jste strávil ve vedení Olomouckého kraje coby radní. Co je podle vás největší hendikep našeho kraje?
Už jsem jednou zmiňoval, že jsem pozitivní člověk. A jako sportovec se vždy snažím všechny hendikepy eliminovat a soustředit se zejména na úspěch, na výhru. Když si položím otázku, co je pro kraj nejdůležitější, co je klíčové pro spokojenost obyvatel, napadá mě hned pár témat.

Která to jsou?
Klíčem k rozvoji společnosti je vzdělané a sebevědomé obyvatelstvo. To můžeme z pozice kraje ovlivnit a můžeme přispět kvalitou středních škol, skladbou jednotlivých oborů, která by měla odpovídat poptávce a požadavkům firem a také podporou vysokých škol.

Co dále je podle vás klíčové?
Samozřejmě je to dobrá infrastruktura. Nemám na mysli jen cesty, ale třeba kvalitní internetové pokrytí celého regionu a infrastrukturu i v širším pojetí – dobrou síť lékařské péče, sociálních služeb. V tomto sehrála naše strana v předchozích letech opravdu klíčovou roli a mám radost, co vše se nám povedlo.

Občanská demokratická strana bývala vždy první volbou pro podnikatele a živnostníky, myslíte i na ně?
Samozřejmě. Ostatně již jsem to zmínil i v souvislosti se středními školami. Sepjetí teorie a praxe je zcela zásadní. Ve školství je hodně co zlepšovat. Dále chceme podporovat v kraji silné a perspektivní obory – biomedicínu, nanotechnologie a mnohá další včetně tradičního strojírenství a dalších. Podporu si zaslouží inovativní firmy s vysokou přidanou hodnotou a celkově podnikatelé, kteří zaměstnávají lidi. Tak bych mohl pokračovat. Samozřejmě konkrétněji máme vše v našem rozsáhlém volebním programu.

Pojďme k závěrečnému dotazu. Proč by vlastně lidé měli jít k volbám? Má to smysl?
Jít volbám a svobodně si zvolit stranu, která bude nejlépe zastupovat zájmy každého konkrétního občana je podstatou demokracie. S nejlepším vědomím a svědomím říkám, že by lidé měli tuto možnost využít a budu rád, když si spoluobčané vyberou právě kandidátku ODS. Naši kandidáti jsou totiž velmi úspěšní ve svých profesích, kam patří i řízení měst a obcí. Široká síť odborníků nám umožnila připravit velmi kvalitní program, který má klíčové priority v jednotlivých oblastech s cílem zlepšit život našich spoluobčanů. V posledních čtyřech letech se zahájilo mnoho kvalitních projektů a plánů. Když se podaří Občanské demokratické straně být i v dalším období v krajské koalici, jsem si jist, že opět poroste kvalita života a občané to pozitivně pocítí.

Myslíte, že tohle voličům stačí?
Občanská demokratická strana má i jasné vize a hodnoty, kterými se řídíme – každý tedy ví, co od nás čekat. Názory neměníme den ze dne dle průzkumů a dalších okolností. Nehledě na to, aktuální Vláda na celostátní úrovni dnes a denně dokazuje, že naší zemi nic pozitivního nemůže přinést. Pojďme tedy na kraji odstartovat změnu, posílit ODS a vše pak završit v roce 2021 ve sněmovních volbách.