Reklama

Středa 24. července 2024, svátek má Kristýna, venku je 21.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Filharmonici píší primátorovi: Došla nám trpělivost, naše korektnost končí

Kultura

19.1.2024

jap

Nespokojenost s výběrem manažera sloučení divadla a filharmonie, nedostatečná komunikace, obavy o budoucnost. To jsou důvody, které vedly olomoucké filharmoniky k sepsání otevřeného dopisu primátorovi. Oznamují v něm mimo jiné, že doba, kdy byli loajální a korektní, končí. Chystají protestní koncert i další akce.

Nespokojenost filharmoniků s procesem slučování vyvrcholila včera představením manažera, který má obě instituce celým procesem provést. Stal se jím totiž dosavadní ředitel Moravského divadla David Gerneš. "Jednotícím prvkem nespokojených hlasů zaměstnanců byl možný a vysoce pravděpodobný střet zájmů pana ředitele Gerneše. Dle filharmoniků totiž, jakožto současný ředitel MDO, není už z podstaty věci schopen dostát požadavku rovného přístupu k oběma organizacím v rámci následného procesu slučování..." shrnul obavy Jakub Látal, mluvčí odborů Unie orchestrálních hudebníků při Moravské filharmonii. 

Hudebníci se proto rozhodli k několika protestním krokům. Sepsali otevřený dopis primátorovi, jehož znění níže uvádíme v plné podobě. Abonentní koncert odehrají v protestních tričkách „My jsme MFO“. Spouštějí také facebookový profil „My jsme MFO“, který bude přinášet aktuální informace ohledně vývoje slučování organizací a napomůže veřejné debatě, která se podle filharmoniků kvůli nedostatku informací neodehrála. Hudebníci se chystají zorganizovat i speciální vystoupení pro sympatizanty a podporovatele MFO. "Výtěžek z této akce pak bude předán jako symbolická pomoc statutárnímu městu Olomouc, při řešení tíživé situace financování zřizované kultury," uzavírá Látal.

Otevřený dopis olomouckých filharmoniků primátoru Miroslavu Žbánkovi

Vážený pane primátore,
obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, protože nám už došla trpělivost.
Doposud byli všichni zaměstnanci Moravské filharmonie v rámci Vámi započatého hledání budoucího modelu jejího fungování velmi korektní, kultivovaní, loajální a velice zdrženliví na to, o jak závažnou a zásadní problematiku se jedná, a to jak vůči svému vedení (tj. řediteli Harmanovi), svému zřizovateli, (tj. Vám a městské radě), tak i veřejnosti (tj. médiím a občanům).

Tato etapa a zejména tento přístup zaměstnanců MFO nyní končí. Není cílem tohoto dopisu znova a znova předkládat argumenty, oponentury i věcné návrhy dalšího postupu, které jsou opačného charakteru, anebo i jen ne zcela v souladu s tím, co Vaše koalice od počátku prosazuje, protože jich bylo vyřčeno i jinak publikováno z nejrůznějších stran víc než dost. Již více než rok trvá proces, který Vaše politická reprezentace zahájila s proklamací pečlivé a transparentní komunikace a debaty. A kde tato komunikace a debata je? Jak vypadá? Kdo dnes ví, proč se celá reforma vlastně dělá?

S veřejností, jak laickou i odbornou, se nejenže na dané téma nikdo nebavil, nenabídl jí možnost se takto zásadní debaty účastnit, ale ani ji jasně a transparentně nesdělil, co přesně, jak a kdy se stane. O samotných zaměstnancích filharmonie pak ani nemluvě. Pracovní skupinu coby privilegovaný výběr (na základě čeho vlastně?), a která se mimochodem sešla jednou(!), pětiminutové příležitosti pro veřejnost na zastupitelstvech atd. rozhodně nelze akceptovat jako řízenou a svědomitě vedenou debatu ve veřejném prostoru. Ostatně logickým a přirozeným důsledkem absence této veřejné debaty pak jsou vznikající petice osobností, příspěvky běžných občanů do médií, tleskání posluchačů do proslovů atd… Dosavadní komunikace je ze strany radnice vedena po všech stránkách špatně a především zcela neadekvátně.
Je jistě legitimní tvrdit, že hledání koncepčního řešení budoucí existence příspěvkových organizací je součástí Vašeho programového prohlášení. Méně už pak ale obstojí, že některé aspekty, názory, doporučení atd. v rámci celého procesu jsou přehlíženy. Vnímáme, že chcete věc řešit s určitou razancí, ovšem coby čistě politické rozhodnutí by toto mělo být výsledkem určitého konsensu, a na ten je potřeba péče a času.

Chceme Vám proto sdělit, že ve světle dosavadního vývoje pan náměstek Tichák se svým týmem pozbyl naši důvěru a jako zástupci zaměstnanců se nadále odmítáme účastnit jeho interních setkání, které byly v minulosti iniciovány jak z jeho, tak i z naší strany. Jak se ukázalo, nevedla k ničemu, co by na celý proces mělo sebemenší vliv. Nevidíme pro budoucnost žádnou garanci čehokoliv. Garanci, jejíž poskytnutí by pomohlo celou reformu odůvodnit a která by pak snad napomohla akceptovat nutnost reformy samotné. Naopak, všechny dosavadní obavy – od těch objektivně legitimních, až po ty nejvíc konspirační, se zatím daří úspěšně umocňovat. Jmenování ředitele divadla do funkce manažera slučování je poslední pomyslnou kapkou. Ve světle této okolnosti dalším krokem bude, že se celá „reforma budoucího rovnocenného uspořádání a existence obou institucí v celé jejich šíři“ smrskne na personální restrikce v orchestrech, a ostatní soubory a složky zůstanou nedotčeny, jakkoli v některých tolik diskutovaných ukazatelích analýzy i tyto součásti provozů mají své rezervy, často i větší než samotné orchestry.

Věříme, že výše uvedené obavy i výhrady vnímáte nejen jako legitimní ve vztahu k současné situaci i dosavadnímu vývoji, ale zejména jako snahu a apel na zamezení destruktivního vývoje věcí.

Žádáme proto Vás, čelního představitele současné politické reprezentace města, který je a vždy bude tím, kdo bude veřejností i historií s jakýmkoliv zásadním krokem města spojován především, abyste do celého procesu aktivně vstoupil. Žádáme Vás, abychom se společně setkali za účelem narovnání a vyjasnění elementárních otázek, motivů a důvodů nejen celého záměru, ale také samotného procesu,
jeho jednotlivých kroků a zejména jejich skutečné obsahové náplně. Žádáme Vás o to mj. i proto, aby bylo možno narovnat a sladit komunikaci celé věci mezi radnicí, zaměstnanci i veřejností.

Na závěr považujeme za korektní uvést, že tento otevřený dopis jsme přiložili jako přílohu tiskového sdělení, které jsme coby zástupci zaměstnanců rozeslali médiím poté, co byl na půdě filharmonie náměstkem Tichákem oficiálně představen a do funkce uveden manažer slučování, pan David Gerneš. Informace, že se na Vás tímto otevřeným dopisem obrátíme, je totiž v tiskovém sdělení uvedena.

S pozdravem,

Bc. Josef Vláčil – předseda ZO UNIE orchestrálních hudebníků MFO
MgA. Vojtěch Pospíšil, Ph.D. – předseda OKAF

 

Originál otevřeného dopisu najdete zde →.