Reklama

Neděle 3. března 2024, svátek má Kamil, venku je 12.3 °C

Fakultní nemocnice otevřela Centrum zdraví a prevence - inovativní pracoviště pro zlepšení kvality života a předcházení nemocem

Zprávy z regionu

5.12.2023

Autor: red

Léčba již akutního onemocnění je až posledním stadiem péče o zdraví a každá investice do prevence se mnohonásobně vrátí jak našemu organismu, tak osobním i veřejným financím. Na těchto dvou známých a ověřených skutečnostech stojí Centrum zdraví a prevence, nové a vpravdě inovativní pracoviště, které v úterý 5. prosince 2023 slavnostně otevřela Fakultní nemocnice Olomouc. Klienti je naleznou v pavilonu F (donedávna sídlo Oddělení alergologie a klinické imunologie) a jeho součástmi jsou Ambulance preventivní medicíny, Oddělení praktického lékařství a Ambulance psychosomatické medicíny.

Foto: FNOL

"Ve Fakultní nemocnici Olomouc klademe na prevenci a preventivní programy důraz dlouhodobě a napříč všemi obory. Na řadě klinik jsou klientům a pacientům nabízeny v rámci ucelených programů preventivní prohlídky, ať už se jedná o obory interní, onkologii, dermatologii a podobně. Otevření Centra zdraví a prevence v této jeho podobě je do jisté míry určitým završením našeho směřování a přístupu k medicíně jako takové. Nabízíme v něm klientům komplexní koncept, který pomůže zdravým i nemocným uvědomit si možné změny, které pomohou kvalitu života zlepšit," říká ředitel FN Olomouc Roman Havlík, jenž je mimo jiné autorem projektu Ambulance aktivního zdraví, které znají také diváci stejnojmenného televizního pořadu provázejícího zájemce o aktivní přístup k vlastnímu zdraví a kondici již třetím rokem.

V oblasti preventivních programů doplní služby Centra zdraví a prevence v olomoucké fakultní nemocnici již zavedené komplexní onkologické prohlídky, ambulanci preventivní kardiologie, geriatrický program Nestárneme, mamografické prohlídky, screenenigová vyšetření plodu či na prevenci zaměřenou činnost Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace a mnohá další pracoviště. Dosavadní preventivní programy FN Olomouc naleznou zájemci na webu prevence.fnol.cz.

Součástí Centra zdraví a prevence je nově i Oddělení praktického lékařství, které ve FN Olomouc úspěšně funguje již téměř rok právě v prostorách pavilonu F. Jeho ordinace praktického lékaře pro dospělé poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči včetně vyšetření a léčby běžných akutních i chronických onemocnění. Součástí služeb jsou také preventivní prohlídky a vyšetření, screeningová vyšetření, poradenství ve zdraví i nemoci, očkování, odběry krve, moči a jiného biologického materiálu či předoperační vyšetření před různými zákroky. Zcela novými pracovišti jsou naopak Ambulance psychosomatické medicíny a Ambulance preventivní medicíny.

"Psychosomatická medicína reprezentuje tradiční proud lékařství s celistvým pohledem na nemocného člověka. Tento klinický obor spojuje napříč všechny specializace a zohledňuje bio-psycho-sociální souvislosti při stanovení diagnózy a strategie dalšího léčebného postupu. Aby byl komplexní přístup úspěšný, vyžaduje léčebné intervence na více rovinách současně. Podstatou léčby je spolupráce týmu odborníků, který je jedním ze základních pracovních nástrojů. Při této spolupráci dochází k integraci různých hledisek a různých odborností. Vnímáme nemocného člověka jako subjekt, který se spolu s týmem odborníků aktivně podílí a nese za léčbu odpovědnost. Individuální přístup vyplývá logicky z jedinečnosti jeho životní reality, a protože je každý člověk originální, pokaždé se v léčbě hledá zcela originální řešení pro změnu jeho zdravotního stavu," popisuje přístup ke klientům vedoucí lékařka Ambulance psychosomatické medicíny Lenka Hansmanová.

"Ambulance preventivní medicíny představuje důležitý nástroj pro aktivní péči o vlastní zdraví a je komplexním konceptem, jehož cílem je posílit význam prevence, zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti a podporovat zdravý životní styl ve všech věkových skupinách. V naší ambulanci budeme spolupracovat na stávajících preventivních programech dostupných v celé nemocnici. V rámci mezioborové spolupráce postupně nabídneme i další preventivní a edukační programy pro určité diagnózy, kde je aktívní přístup k úpravě režimových opatření nedílnou součástí léčebního procesu," vysvětluje vedoucí lékařka Ambulance preventivní medicíny Katarína Moravcová.

Nové Centrum zdraví a prevence najdou lidé v pavilonu F Fakultní nemocnice Olomouc, bývalém sídle Oddělení alergologie a klinické imunologie, který se nachází naproti budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Bližší informace k nabízeným službám i kontakty k objednání jsou uvedeny na webu czp.fnol.cz.