Reklama

Sobota 23. února 2019, svátek má Svatopluk, venku je -1.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Eva Siblíková nabídla milé ohlédnutí za svým dílem

Kultura

9.5.2008

Autor: Bohumír Kolář

Energická a svébytná přerovská malířka Eva Siblíková uspořádala z podnětu Unie výtvarných umělců Olomoucka svou jubilejní výstavu v Galerii G.  

Foto: Bohumír Kolář

Vzhledem k hodnotě a kvalitě jubileu lze prezentovanou expozici označit jako celoživotní, ale s upozorněním, že velká část umělčina díla byla zničena velkou povodní v roce 1997, takže se jedná vlastně o jisté torzo, velmi citlivě zaplněné vypůjčenými objekty ze soukromých sbírek jejích výtvarných obdivovatelů. Výsledkem se stala výstava, která jako ohlédnutí za vytvořeným dílem vyvolává pocity neobyčejně milé, ba přímo obdivné a nadšené. Eva Siblíková představuje v dnešním individualizovaném světě výtvarné tvorby nefalšovaný příklad tradičního kumštu, což se projevilo zejména v její krajinomalbě.

Předešleme ale nejdříve několik informací, aby i divák nepoučený příliš netápal a dokázal si všimnout umělecké podstaty autorčiny tvorby. Každá výtvarná encyklopedie nám prozradí, že Eva Siblíková-Chmelařová se narodila 7, června 1927 v Hradci Králové a že vystudovala Státní grafickou školu v Praze a návazně pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde se věnovala oboru monumentální malby se zřetelem ke gobelínu. Studovala u Aloise Fišárka., jehož krajinomalby, v nichž spojoval poučení s kubismu a expresionismu s lyrickými prvky, patří k velkému odkazu české krajinomalby XX. století. Fišárkův příklad pro ni nebyl zavazující, ale inspirativní. Sama se propracovala k vlastnímu osobitému vidění i rukopisu.

Po krátké zkušenosti v Gobelínových dílnách Marie Hope-Teinitzerové se usadila v Přerově a provdala se za Jana Chmelaře, výtvarného umělce, také vzešlého z VŠUP.
Žádný z tvůrčích oborů s výjimkou gobelínů, k nimž nenašla v Přerově tvůrčí podmínky, neminula v životě bez povšimnutí. Věnovala se malbě, kresbě, grafice, knižní ilustraci, užité grafice i keramice. Různé obory dokázala propojit do velmi sourodých celků, což využila zejména v koncipování výtvarně cenných interiérů.

Expozice v Galerii G se vyznačuje promyšleným zastoupením všech tvůrčích sfér. Zvlášťní důraz je kladen na krajinomalbu těch míst, jež se staly autorce blízké. Byly to kromě přerovských vedut Partutovice, Pavlov a Pálavské vrchy – moravské krajiny nevšedního půvabu; pozornému návštěvníkovi ale neušly ani drobné grafiky a svébytné monotypy, k niž si autorka vynalezla i zcela nezvyklé technické postupy. Jako přirozený pendant expozice vyzněly obrazy Jana Chmelaře. S pochopením byly při srovnávání děl obou životních partnerů objevovány jejich vzájemné vlivy a neformální spříznění.

Jubilejní výstava Evy Siblíkové-Chmelařové se stala v olomoucké Galerii G událostí krajského významu, což ocenilo zejména statutární město Přerov, jehož primátor Ing. Jiří Laitoch převzal nad výstavou patronát a při zahájení umělkyni k jejímu jubileu blahopřál a poděkoval za přínosný přístup k přerovské kultuře. Při vernisáži k dílu i výstavě promluvil PhDr. Jiří Hastík a umělecký rozměr celé události dodala přednesem básní Jana Skácela olomoucká herečka Martina Pavlíková-Fryčová. Vernisáž se setkala s mimořádným zájmem a celý její průběh naznačil, že má právo být označena za významnou kulturní událost roku.

Bohumír Kolář

Reklama

SPEMAX s.r.o.

Katalog firem » Cestovní ruch » Autopůjčovny

Non-stop autopůjčovna osobních automobilů a dodávek. Všechna naše vozidla jsou ve výborném technickém stavu a jsou nadstandardně vybavena. Možnost přistavení vozu v rámci Olomouce zdarma. Mo...