Reklama

Pátek 14. června 2024, svátek má Roland, venku je 21.9 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Dominika Kovaříková: Stromy, ptačí park a pořádek. Čisté a zelené ulice si zaslouží celá Olomouc

Advertorial

12.9.2022

Autor: PR článek

O Olomouci mluví básníci jako o perle na zelené podušce. Hovoří ovšem o historickém centru, obklopeném parky. "Jenže Olomouc není jen samotné centrum. Komfortní a čistý prostor s veřejnou zelení si zaslouží obyvatelé všech olomouckých čtvrtí," říká Dominika Kovaříková z koalice Spolu Olomouc.

Dominika Kovaříková

Jak je na tom vlastně Olomouc dnes? Ubývá v ní stromů a zeleně, nebo je situace naopak lepší? Přes dojmy z diskuzí na sociálních sítích to není nijak špatné. "V posledních letech se povedlo vysadit několik nových alejí, například ve Velkomoravské ulici či na Masarykově třídě, stromy přibývají také na obou stranách rekonstruovaného nábřeží Moravy. Jen v Holickém lese bylo vysazeno 77 vzrostlých solitérních stromů," vypočítává Dominika Kovaříková. Celkově bylo ve městě v posledních letech vysazeno 636 stromů a zhruba 7 tisíc keřů. V dalších letech by jich mělo přibývat více. Ve městě totiž mizí stromy při stavbách nebo kvůli špatnému zdravotnímu stavu, a občas pak nejsou nahrazeny novou výsadbou. "Slýcháme, že to nejde kvůli inženýrským sítím. Jde, i když to je o dost náročnější," je o možnostech vracení stromů do ulic přesvědčena Dominika Kovaříková.

Mění se i další prvky veřejného prostoru. Na několika místech ve městě už jsou místo nevzhledných popelnic podzemní kontejnery na separovaný odpad. "V umisťování kontejnerů na tříděný odpad pod zem chceme pokračovat. Je to jedna z cest ke kultivaci veřejného prostoru," dodává Dominika Kovaříková.

A jaké další nedostatky ve městě vidí? Ani čtvrt století po ničivých povodních ještě není dokončena protipovodňová ochrana města. Někde chybí odpadkové koše, intervaly sečení trávy ne vždy reagují na aktuální počasí. "O těch problémech víme a velkou většinu z nich jsme schopni systematicky řešit. Jsem přesvědčena o tom, že to půjde," vzkazuje Dominika Kovaříková a představuje seznam konkrétních priorit.

Naše volební priority

  • více stromů v ulicích. Se správci infrastruktury vyjednáme výsadbu stromů i v blízkosti sítí za použití moderních přístupů, které umí skloubit ochranu sítí i zdravý růst stromů
  • realizace IV. etapy protipovodňových opatření v přírodě blízké podobě, vznik tzv. ptačího parku na levém břehu řeky Moravy, výjimečného z hlediska biologických hodnot i možností bezprostředního kontaktu s přírodou
  • architektonická soutěž na podobu III. etapy protipovodňových opatření v úseku Lazce, Klášterní Hradisko a Černovír. Chceme zpřírodnění řeky a její začlenění do života města
  • kvalitní péče o městské parky, obnova ASO parku, nový park na Dlouhé a dalších 433 stromů v Holickém lese
  • optimalizace sečení trávy a péče o zelené plochy s ohledem na aktuální počasí
  • další rozvoj systému odpadového hospodářství měst
  • kultivace stanovišť pro separovaný odpad a rozšíření počtu podzemních stanovišť, která zajistí větší kapacitu nádob a minimalizuje nepořádek v okolí
  • rozšíření možnosti třídění odpadů včetně bioodpadů
  • více drobného mobiliáře na různých místech města, opravy a rozšiřování počtů laviček, odpadkových košů s možností třídění, pítek, kašen a dalších vodních prvků

zadavatel/zpracovatel SPOLU