Reklama

Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf, venku je 6.2 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

ScioŠkola Olomouc: dopřejte vašim dětem základní vzdělání netradiční formou

Zprávy z regionu

9.10.2018

Zuzana Doleželová

Základní vzdělávání trochu jinak - přesně to nabízí olomoucká ScioŠkola. Vychází z přesvědčení, že neexistuje pouze jedna konkrétní metoda či pedagogická škola, která by byla pro vzdělání dětí vhodná absolutně. "Svou práci stavíme na individuálním přístupu k dítěti, a proto k různým dětem a k různým cílům volíme různé metody," tvrdí ředitel ScioŠkoly Michal Vodička.

ScioŠkola Olomouc – základní škola, s.r.o.

Horní náměstí 8
olomouc@scioskola.cz 
www.olomouc.scioskola.cz

Pokud máte zažitou představu o tom, jak by mělo vypadat klasické základní vzdělávání, ScioŠkola vám ji rozloží jako domeček z karet. "Děti se u nás učí z klasických předmětů češtinu, angličtinu a matematiku, ve středu a ve čtvrtek pracují na 'projektech'. Základní organizační jednotkou není třída, ale kolej, kde mohou být děti různých věkových kategorií. Momentálně tu také máme věkové skupiny zahrnující děti od 1. do 3. třídy, pak čtvrťáky a páťáky, poslední skupinou jsou děti z 6. až 8. třídy. Projekty si děti volí v rámci věkové skupiny, více namíchaní jsou žáci v pátek, kdy máme takzvaný kolejní den," prozrazuje Vodička. Děti nejsou hodnoceny známkami, zavedeno je slovní hodnocení. A učitelé nejsou učitelé, ale průvodci a děti jim tykají.

ScioŠkola pořádala Den otevřených dveří, kam se mohli přijít podívat rodiče i děti a společně měli možnost pohovořit s ředitelem, průvodci i maminkami dětí, které již ScioŠkolu navštěvují.

Foto: Jan Procházka

ScioŠkola velmi dbá na individuální potřeby dítěte, ale také na jeho touhy. "U dětí maximálně podporujeme tvořivost a vnitřní motivaci. Chceme jim dopřávat radost z objevování, z učení se, chceme v nich vyvolávat touhu po vědění. Všechny děti mají totiž přirozenou schopnost a potřebu se učit, připravovat se na budoucí život a naším úkolem je jim být nápomocni, být jim průvodci na této cestě," říká Michal Vodička, který jedenáct let učil na víceletém gymnáziu a dobře si tak uvědomuje "slabiny" klasického školství. "Problémem českých škol je, že děti musí sedět dlouho v lavicích, prostředí je velmi soutěživé, hodnotící... My pro děti vytváříme stimulující prostředí, které je nechá vyrůst v jedinečné, sebevědomé jedince, a to za maximální podpory, laskavosti a citlivého vedení našich průvodců," nastiňuje Vodička.

Školní družina funguje ráno od 6:45 do začátku výuky, pak po obědě do 17:00. Děti si mohou vybírat z široké nabídky aktivit, žáci 1. až 3. třídy chodí po obědě ven. Součástí družiny je i klidová zóna pro ty, kteří chtějí jen odpočívat nebo si číst. Ve ScioŠkole se také děti starají o pakobylky a africké šneky.

Foto: Jan Procházka

Jednou ze základních tezí, s níž ScioŠkola pracuje, je, že děti vzdělává sám svět. Není to jen rodina a škola, děti by měly být otevřené všem podnětům, které na ně působí. Za klíčové ředitel školy považuje rovněž budování dobrých vztahů nejen mezi dětmi, ale především mezi dětmi a dospělými. "Navzájem se respektujeme. Společně stanovujeme a dodržujeme pravidla, máme jasně vymezené hranice. Ale je třeba rovněž doplnit, že si plně důvěřujeme. Dobré vztahy budujeme samozřejmě s rodiči dětí, jejichž názory a připomínky považujeme za nesmírně důležité a obohacující. Zpětná vazba je pro nás velmi cenná," doplňuje Vodička.

Obědy jsou dováženy ze ZŠ Nedvědova, nově mají děti v nabídce i jídlo od firmy Vegamenu. Čas po obědě mohou trávit mimo jiné společnými hrami.

Foto: Jan Procházka


Umožňujeme dětem, aby se učily stylem, který je jim vlastní.

Jak funguje výuka? Jak již bylo řečeno, klasický přístup nečekejte. Z tradičních předmětů zůstává zachován český jazyk, v rámci něhož je kladen důraz na tvůrčí psaní, čtení s porozuměním a komunikační dovednosti, matematika, kde si děti osvojují učivo pomocí metody profesora Hejného, a anglický jazyk, jenž je zaměřen především na ústní komunikaci. Propojení všech ostatních předmětů v jeden - Svět v souvislostech - umožňuje žákům pohlížet na svět a lidskou společnost více globálně. Místo učitelů tu najdete průvodce, místo zvonění se píská na flétnu "koncovku". Ač se nezasvěceným návštěvníkům může zdát, že ve ScioŠkole panuje "chaos", skutečnost je opačná. Každé dítě přesně ví, co má kdy dělat a jaké činnosti se věnovat. "Minimálně jednou týdně se navíc scházíme na školním shromáždění, kde vytváříme společný prostor pro vyjádření potřeb, názorů, podnětů ke změnám, nesouhlasů s otázkami týkajícími se školy či vztahů ve škole," vyjmenovává Vodička. Míra zapojení dětí do výuky a chodu školy je opravdu vysoká. Smysl pro budování zodpovědnosti, samostatnosti i zdravého sebevědomí je hluboký. 

Děti jsou samy sebou a je k nim přistupováno individuálně - ale ne v tom smyslu, že by byly rozmazlovány. Děti, které jsou samostatné, mohou pracovat samy, děti, které potřebují vést, jsou vedeny. Vychází se vstříc jejich individuálním potřebám, shodují se maminky. Oceňují také zpětnou vazbu a komunikaci se školou.

Foto: Jan Procházka

O ScioŠkole jako o vhodné vzdělávací instituci by zcela jistě mohli přemýšlet všichni ti, kteří z mnoha různých důvodů nejsou spokojeni se zažitým způsobem vzdělávání a své děti vychovávají jiným způsobem. Jak stojí v principech ScioŠkoly - škola by neměla být izolovanou institucí, ale měla by přesahovat do běžného života. ScioŠkola by tak mohla být volbou tam, kde jsou uznávány jiné principy přístupu k výchově a vzdělání dětí.

"Než Maxík přišel do ScioŠkoly, učinili jsme dvoutýdenní exkurz do klasické státní školy a ukázalo se, že to není správná cesta. Můj syn, který byl v kolektivu vždy spokojený, najednou téměř přestal mluvit a všechno bylo špatně. Ve ScioŠkole rychle pookřál, těšil se sem a dnes, ve třetí třídě, se sem těší pořád," uvádí s nadšením Jitka Stiessová, jejíž syn navštěvuje ScioŠkolu od první třídy. "Já jsem zase od útlého věku dítěte vyhraněná proti mainstreamovému státnímu systému. Bylo tedy jasné, že syn nepůjde do klasické školy. Alternativních možností tady v Olomouci moc není, ScioŠkola shodou okolností tehdy otevírala... Věděli jsme, že to bude obrovský risk, ale že to zkusíme, protože hodnoty, které škola hlásala a hlásá, rezonují s naším smýšlením," doplňuje Bára Čermáková. Maminka třeťáka vzápětí dodává, že v souvislosti s naprosto odlišným přístupem ke vzdělávání docházelo zpočátku k potřebě vyjasnit si určité věci a formovat společné představy o vzdělávání. "Scioškola toužila být tím, čemu se na Západě říká demokratická škola, ale praxe ukázala, že v českém prostředí na to ještě nenazrál čas. Docházelo k tomu, že byly málo definované hranice pro děcka, ale společnou diskuzí, která probíhá na úrovni průvodce-rodič-dítě velmi živě, jsme se dobrali do fáze, kdy škola ví, kam směřovat, co je přijatelné pro rodiče, děti svobodně myslí, jsou kreativní, stojí za svým názorem, ale zároveň mají povinnosti a zodpovědnost vůči komunitě, vůči sobě samým i vůči rodičům," uvádí.

Jak již bylo zmíněno, ScioŠkola nabízí alternativu vzdělání těm, kteří mají výhrady k tradičním českým školám a systému vzdělávání obecně. Principy, přístupy i způsoby výuky jsou jiné. Jak je to tedy s návazností středních škol? "Zatím máme žáky v osmém ročníku, takže na střední školu se ještě nikdo nechystá. Několik našich žáků ale přestupovalo na víceleté gymnázium a bez potíží byly tyto děti po předchozí přípravě přijaty," přiznává ředitel Vodička s tím, že i s klasickou čtyřletou střední školou by to mělo být stejné, a nastiňuje, že v budoucnu by byl rád, aby v Olomouci vznikla střední ScioŠkola, kam by děti plynule po splnění povinné školní docházky přešly.

Pokud vás zajímá, jak to ve ScioŠkole vypadá, jak probíhá výuka a co děti během dne dělají, neváhejte se přijít podívat. ScioŠkola je otevřená všem. A dítě můžete přihlásit kdykoliv...