Reklama

Neděle 26. června 2022, svátek má Adriana, venku je 28.5 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Co našli archeologové pod Šantovkou? Barokní opevnění, starý mlýn i lidské kostry

Zprávy z regionu

19.6.2012

Autor: roc

Už předloni rozhodli na základě zjišťovacího výzkumu památkáři o tom, že ještě před výstavbou obchodního centra Šantovka bude nutné v této lokalitě provést záchranný archeologický výzkum. Přestože na takto rozsáhlé ploše probíhal v relativně krátké době od letošního února do května, podařilo se jej zdárně dokončit v určeném čase a v odpovídající kvalitě. Výzkum přitom přinesl řadu očekávaných, ale i překvapivých nálezů.

Archeologický výzkum realizovaný obecně prospěšnou společností Archaia Olomouc především odkryl četné pozůstatky barokního opevnění, které na ostrově obtékaném Mlýnským potokem bylo jako součást Salzerových redut vybudováno v letech 1742 až 1758 do podoby takzvané Přední pevnůstky. "Konkrétně zde byly zachyceny součásti jižního a západního obvodového opevnění, tvořené zpravidla kamenným základem položeným na trámovém roštu a nadzemní cihlovou částí, dále součásti vnitřních fortifikačních zařízení, z nichž zaujme centrální kamenná stavba z provizorní dřevěnou studnou. Prostor pevnůstky byl odvodněn cihlovou kanalizací, ve které se nalezlo větší množství drobných dobových předmětů, jako například fajfky, knoflíky, mince či lahve. Z dalších zde nalezených movitých předmětů lze zmínit kamenné a kovové dělové koule, olověné kulky do pušek, vojenské odznaky, obří mlýnský kámen a samozřejmě četnou středověkou a novověkou keramiku," prozradil ředitel společnosti Archaia Peter Kováčik.
V severozápadní části ostrova se podle jeho slov podařilo odkrýt novověké základy mlýna, který se však v této lokalitě připomíná již v období středověku. "Nečekaným objevem byly pozůstatky rozsáhlé dřevěné stavby v severovýchodní části ostrova obsahující četné kůlové stavby, systém dřevěných náhonů a mohutnou protipovodňovou stěnu z dřevěných okovaných pilotů a fošen. Mnoho otázek rovněž vyvolává pět kostrových lidských pohřbů na této lokalitě," zmínil Kováčik a dodal: "Přestože zpracování archeologického výzkumu bude bezesporu ještě řadu měsíců probíhat, lze už nyní konstatovat, že jeho výsledky výrazně přispějí k dalšímu poznání historie Olomouce."

roc

Reklama

OFFICE house Olomouc

Katalog firem » Služby » Pronájem virtuálních sídel a kanceláří

LETNÍ AKCE OFFICE HOUSE OLOMOUC

Při sjednání smlouvy o poskytnutí adresy pro sídlo společnosti, místa podnikání nebo trvalého pobytu min. na 1 rok

AKČNÍ CENA 299 Kč/měsíc

Vaše nová adresa pro sídlo je Riegrova 17, Olomouc.

Platí pro všechny smlouvy uzavřené od 20.6.2022 do 31.8.2022.

OFFICE house Olomouc

MATOS Group s.r.o.
Riegrova 17
779 00 Olomouc

www.officehouseolomouc.cz