Reklama

Pátek 8. prosince 2023, svátek má Květoslava, venku je 0.9 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Co našli archeologové pod Šantovkou? Barokní opevnění, starý mlýn i lidské kostry

Zprávy z regionu

19.6.2012

Autor: roc

Už předloni rozhodli na základě zjišťovacího výzkumu památkáři o tom, že ještě před výstavbou obchodního centra Šantovka bude nutné v této lokalitě provést záchranný archeologický výzkum. Přestože na takto rozsáhlé ploše probíhal v relativně krátké době od letošního února do května, podařilo se jej zdárně dokončit v určeném čase a v odpovídající kvalitě. Výzkum přitom přinesl řadu očekávaných, ale i překvapivých nálezů.

Archeologický výzkum realizovaný obecně prospěšnou společností Archaia Olomouc především odkryl četné pozůstatky barokního opevnění, které na ostrově obtékaném Mlýnským potokem bylo jako součást Salzerových redut vybudováno v letech 1742 až 1758 do podoby takzvané Přední pevnůstky. "Konkrétně zde byly zachyceny součásti jižního a západního obvodového opevnění, tvořené zpravidla kamenným základem položeným na trámovém roštu a nadzemní cihlovou částí, dále součásti vnitřních fortifikačních zařízení, z nichž zaujme centrální kamenná stavba z provizorní dřevěnou studnou. Prostor pevnůstky byl odvodněn cihlovou kanalizací, ve které se nalezlo větší množství drobných dobových předmětů, jako například fajfky, knoflíky, mince či lahve. Z dalších zde nalezených movitých předmětů lze zmínit kamenné a kovové dělové koule, olověné kulky do pušek, vojenské odznaky, obří mlýnský kámen a samozřejmě četnou středověkou a novověkou keramiku," prozradil ředitel společnosti Archaia Peter Kováčik.
V severozápadní části ostrova se podle jeho slov podařilo odkrýt novověké základy mlýna, který se však v této lokalitě připomíná již v období středověku. "Nečekaným objevem byly pozůstatky rozsáhlé dřevěné stavby v severovýchodní části ostrova obsahující četné kůlové stavby, systém dřevěných náhonů a mohutnou protipovodňovou stěnu z dřevěných okovaných pilotů a fošen. Mnoho otázek rovněž vyvolává pět kostrových lidských pohřbů na této lokalitě," zmínil Kováčik a dodal: "Přestože zpracování archeologického výzkumu bude bezesporu ještě řadu měsíců probíhat, lze už nyní konstatovat, že jeho výsledky výrazně přispějí k dalšímu poznání historie Olomouce."

roc

Reklama

TV MORAVA s.r.o.

Katalog firem » Služby » Televize

Aktuální regionálního zpravodajství, magazíny, počasí a soutěžní pořady z Olomouckého kraje každý všední den v 17:30 hodin vysílání R1 MORAVA na stanici PRIMA LOVE. Dále pro Vás při...