Reklama

Neděle 5. prosince 2021, svátek má Jitka, venku je 0.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Zájem je velký, opatření přísná: Většina deváťáků se vrátila do lavic

Zprávy z regionu

12.5.2020

Jan Procházka

Od včerejška se mohli vrátit do škol žáci devátých ročníků. Dobrovolně. Jaký byl zájem? Překvapivě velmi vysoký, hlásí většina olomouckých škol. Zájem měli hlavně ti deváťáci, kteří mají před sebou přijímací zkoušky na střední školy. Opatření na školách jsou ale velmi přísná. A zůstanou taková až do konce školního roku. Tedy i poté, až se do lavic vrátí i žáci nižších ročníků.

Většina deváťáků se vrátila do lavic

Kdo by čekal, že dobrovolná školní docházka rovná se prázdné lavice, těžce by se přepočítal. Školy si už před 11. květnem zjišťovaly, kolik žáků má o výuku zájem. “O výuku projevovali zájem nejenom rodiče, ale především samotní žáci. Hlásili se prakticky od prvního okamžiku, kdy to bylo možné. O výuku naopak neměli zájem ti, kteří jsou přijati na učňovské obory, kde nebudou skládat jednotnou přijímací zkoušku,” sdělila Ludmila Balíková, zástupkyně ředitele na základní škole Heyrovského. Z celkového počtu 110 deváťáků, kteří navštěvují pět tříd, jich včera dorazilo 81. Další z velkých škol, základní škola Tererovo náměstí, pod kterou spadá i odloučené pracoviště na ulici Helsinská, má celkem tři deváté ročníky, což je dohromady 62 žáků, do školy jich přišlo 44. “Jsou to ti, kteří budou skládat přijímací zkoušky,” potvrdil ředitel Jaroslav Hála. Většina deváťáků včera po vynucené pauze přišla i do základní školy Mozartova. “Máme třicet devět žáků ve dvou devátých třídách, včera jich přišlo 29,” sdělil ředitel školy Zbyněk Kundrum. Zájem hlásí i základní škola na třídě Spojenců, kterou navštěvuje čtyřicet šest žáků devátého ročníku ve dvou třídách, do lavic jich včera usedlo čtyřicet tři, jak potvrdila ředitelka školy Miluše Zatloukalová. Naopak na Svatém Kopečku byl zájem o návrat do lavic základní školy na ulici Dvorského jen minimální. “K přípravě se přihlásili tři žáci devátého ročníku, celkem jich máme 13. Přijímací zkoušky se týkají pěti žáků, u ostatních žáků nejsou přijímací zkoušky součástí přijímacího řízení, proto nebyl zájem ze strany rodičů velký,” vysvětluje ředitel školy Jan Kolisko.

Žáci se učí po skupinách a jen některé dny

Výuka sice znovu začala, jako před krizí to ale ve třídách zatím rozhodně nevypadá a do konce školního roku ani nebude. Školy totiž musely žáky zařadit do skupin o maximálně patnácti žácích. Skupiny by se v ideálním případě neměly vůbec potkávat. Například na základní škole Heyrovského tak mají hned šest skupin, kam se mohli žáci dle svého výběru sami zaregistrovat. Vyučují se zpravidla jen předměty, které žáci potřebují k přijímacím zkouškám, tedy matematika a český jazyk. Jak funguje výuka na základní škole Stupkova, přibližuje zástupkyně tamního ředitele Romana Laluhová: “Žáky jsme rozdělili do čtyř skupin. Dvě docházejí v pondělí a středu, další dvě v úterý a čtvrtek. Mezi skupinami jsme navíc zavedli čtvrthodinové rozestupy na příchod, přestávku i odchod. Vyučujeme vždy dva bloky, trvající devadesát minut. Mezi nimi je přestávka.” Zavedená pravidla jsou na školách velmi podobná. Ve dvou skupinách učí deváťáky třeba i na základní škole v Nemilanech. “Učíme matematiku a český jazyk v blocích. Dle potřeby potom i fyziku, chemii a přírodovědu. Výuka probíhá v pondělí, středu a pátek od 8:45 do 12 hodin,” popsala ředitelka Eva Kaněčková.
Jen v pondělí, úterý a středu chodí do školy i žáci na Tererově náměstí. Důležité je i rozfázování, kdy jednotlivé skupiny do školy chodí. “Nafázovali jsme příchod dětí do školy tak, aby se neshlukovaly u vchodu a v šatnách,” potvrzuje Miluše Zatloukalová ze základní školy na třídě Spojenců. I tady navíc vyčlenili k výuce každé skupině jen dva dny v týdnu. Díky fázování se navíc nepřekrývají ani přestávky. Děti by se tak v ideálním případě neměly se členy jiných skupin vůbec potkat.

Pro návrat žáků do škol platí velmi přísná pravidla. Ministerstvo k nim vydalo jedenáctistránkový manuál.

Roušky jen mimo třídu, rozestupy v lavicích, dezinfekce všude

Rozdělení do skupin je jen prvním z řady opatření, které školy musely zavést. Manuál, který vydalo ministerstvo školství, totiž stanovuje poměrně striktní pravidla. Žáci si po příchodu do budovy musí umýt a vydezinfikovat ruce, totéž musí provést po skončení každého vyučovacího bloku. Velmi diskutovanou záležitostí byla i povinnost nosit roušky. Nakonec ministerstvo ustoupilo tlaku, že není možné tuto podmínku zcela zajistit. “V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup dva metry. (...) Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě,” praví se v manuálu, který myslí i na takové věci, jako jsou povinné sáčky na roušky. Jak taková pravidla vypadají v praxi? “Nakoupili jsme dávkovače na mýdlo a zásobníky papírových utěrek do všech tříd, zavedli jsme dezinfekci do všech tříd, stojany s dávkovači dezinfekce jsou u vstupu do školy a do šaten,” popsala ředitelka základní školy na třídě Spojenců Miluše Zatloukalová. Škola sama kromě dezinfekce nakoupila i roušky, velké množství ochranného materiálu dodalo i město. “Upravili jsme také rozestupy lavic,” potvrdila Zatloukalová. Učitelé pak kromě respirátorů či roušek mají k dispozici i obličejové štíty. Žáci museli odevzdat čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky, které provázejí onemocnění covid-19. Prevence ale není nikdy dost. “Po příchodu do školy je žákům změřena teplota, u šatních skříněk i ve třídách a na toaletách mají k dispozici dezinfekci, ve třídě sedí každý sám v lavici…” vypočítává opatření na základní škole Heyrovského Ludmila Balíková. Na dodržování přísných bezpečnostních opatření dohlíží hlavně o přestávkách sami pedagogové.

Opatření, která nyní ve školách platí, jsou vlastně testem na ostrý provoz, který začne 25. května, kdy se do škol mohou vrátit všichni žáci. Režim totiž bude muset být prakticky stejný, jen při daleko větším počtu lidí.