Reklama

Neděle 5. prosince 2021, svátek má Jitka, venku je 0.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Doporučení pro zachování psychické pohody: Doufej v nejlepší a očekávej nejhorší

Zprávy z regionu

27.3.2020

Autor: Policie ČR

Sledujte informace a sdílejte ty pravdivé, buďte spolu, pomáhejte a respektujte nařízení. Policie České republiky vydala několik doporučení, jimiž by se lidé měli v nouzovém stavu řídit.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

Obrázek

1) Sledujte informace! Snažte se získávat informace, a to především z oficiálních zdrojů (např. veřejnoprávní rozhlas a televize, internetové stránky státních úřadů a institucí, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, informace od vašich ošetřujících lékařů apod.). Tímto si zajistíte odpovídající a aktuální povědomí o vzniklé situaci, které vám pomůže lépe se jí přizpůsobit.

2) Sdílejte pravdivé informace! O pravdivé a aktuální informace se podělte se svým okolím, především s těmi lidmi, kteří k nim mají ztížený přístup (např. staří lidé, cizinci, lidé s komunikačním omezením apod.). Přitom se vyvarujte šíření neověřených či dokonce poplašných zpráv. Mluvte s dětmi o zprávách, které slyší, a ujistěte se, že informacím správně rozumí.

3) Respektujte oficiální informace, doporučení a pokyny! Během působení jakékoliv neobvyklé situace respektujte oficiální informace a doporučení. Řiďte se zejména pokyny zdravotníků, policistů, hasičů, představitelů a pověřených pracovníků státní správy a samosprávy.

4) Snažte se sami přispět ke zvládnutí situace! Během pandemie mohou být některé složky zdravotnického a integrovaného záchranného systému přetížené vlivem množství požadavků po jejich službách. Snažte se tedy sami o sebe a své blízké postarat co nejvíce.

5) Buďte aktivní a pozitivně nastavení! Vaše aktivní a pozitivní nastavení vám může v této zátěžové situaci pomoci rozptýlit pocity bezmoci. Využijte období, kdy nemůžete provádět své běžné činnosti, na věci, které jste pro nedostatek času odkládali – drobné opravy, uspořádání fotoalb, přerovnání šatníku atp.

6) Spolupracujte, udržujte ducha pospolitosti! Při respektování přijatých vládních nařízení, a pokud je to vzhledem k přijatým opatřením možné, pomáhejte také ostatním lidem ve svém okolí, především těm, kteří to nezvládnou sami (lidé staří, nemocní, s postižením apod.). Pomoc přitom nemusí být pouze materiální a praktická, ale i psychická - emoční podpora. Vzájemná podpora je důležitou součástí úspěšného zvládnutí jakékoliv neobvyklé situace. Přispívá k pocitu sounáležitosti s druhými, pocitu vlastní užitečnosti a moci vyrovnat se situací.

7) Nebojte se říci si o pomoc! V důsledku šíření nákazy se nemusí vyskytnout pouze zdravotní problémy, ale v důsledku přijatých opatření i problémy psychické, materiální či finanční povahy. Sledujte v médiích informace o kontaktech na příslušnou odbornou pomoc a nebojte se ji využít.