Reklama

Pátek 19. července 2024, svátek má Čeněk, venku je 19.8 °C

Kdo je kdo v Olomouci

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

* 21. 5. 1973, Olomouc

Jeden z nejcitovanějších českých vědců. Fyzikální chemik, zabývající se vývojem nanomateriálů.

V roce 1996 promoval na oboru matematika-chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Po ukončení doktorského studia (2000) se zúčastnil několika zahraničních stáží, například na University of Delaware a University of Tokyo. V roce 2010 se stal profesorem fyzikální chemie. V letech 2010–2020 působil jako generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Několik let (2012–2019) byl také ředitelem Kompetenčního centra Technologické agentury ČR, zabývajícího se pokročilými nanotechnologiemi a biotechnologiemi pro úpravu vody a půdy (Nanobiowat), a také členem Rady Technologické agentury ČR (program Alfa) a Vědecké rady pro chemii Nadačního fondu Neuron.

Působí v Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) UP. Od roku 2020 pracuje v Centru nanotechnologií na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě, kde se zabývá interakcemi biomolekul s uhlíkovými nanomateriály.

Zabývá se zejména výzkumem v oblasti materiálové chemie a nanotechnologií, hlavně pak vývojem nanomateriálů na bázi uhlíku, železa a stříbra pro environmentální, medicínské a průmyslové aplikace.

Je autorem a spoluautorem téměř sedmi set článků a mnoha knih. Od roku 2018 se profesor Zbořil objevuje na seznamu nejcitovanějších vědců světa, tzv. Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje Clarivate Analytics v USA.

Patří k hlavním řešitelům mnoha národních i mezinárodních grantových projektů. Je původcem či spolupůvodcem řady tuzemských, evropských i US patentů a zasloužil se o zavedení nových technologií v oblasti životního prostředí, potravinářství či medicíny.

Obdržel Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu (2011) a také Cenu města Olomouce v oblasti věda a výzkum za rok 2014. Je členem Učené společnosti České republiky, která sdružuje nejvýznamnější vědce působící v tuzemsku.

Bydlí v olomoucké městské části Hejčín.