Reklama

Úterý 21. května 2024, svátek má Monika, venku je 20.8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

* 24. 7. 1972, Třebíč

Ředitel Vojenské nemocnice Olomouc, lékař.

Je absolventem Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně a současně Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kterou dokončil v roce 1996.

O tři roky později získal atestaci I. stupně ze všeobecného lékařství na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové. Postupně získal atestaci z interního lékařství a z gastroenterologie.

Do armády vstoupil v roce 1990 a od této doby sloužil na různých pozicích v rámci vojenské zdravotnické služby. Dva roky působil jako zástupce náčelníka Posádkové ošetřovny Přáslavice. Od roku 2001 pracuje ve Vojenské nemocnici Olomouc. V roce 2009 se stal zástupcem primáře interního oddělení a 2015 byl zvolen ředitelem nemocnice. Pod jeho vedením se stala Vojenská nemocnice podle hodnocení Health Care Institutu nemocnicí roku 2018.

Je externím členem Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Správní rady Obecně prospěšné společnosti pro obnovu Národní kulturní památky Klášterní Hradisko.

Absolvoval 29. kurz generálního štábu v Centru vojensko-strategických a bezpečnostních studií na Univerzitě obrany v Brně. Má bezpečností prověrku na stupeň Tajné.

V roce 2020 obdržel Cenu města Olomouce za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií.

S rodinou bydlí v Dolanech.