Reklama

Pondělí 24. června 2024, svátek má Jan, venku je 22.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

* 8. 7. 1970, Ostrava

Lékař, gynekolog, bývalý děkan na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2021 rektor Univerzity Palackého.

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého začínal svou lékařskou praxi v roce 1994 na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc, v letech 2014–2019 působil jako přednosta Ústavu porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP a od roku 2014 do roku 2021 byl přednostou Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc.

V roce 2016 získal profesuru v oblasti porodnictví a gynekologie. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace při těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení, na ambulantní gynekologii, neplodnost a endometriózu.

Zkušenosti získal i v rámci studijních pobytů a odborných stáží v Belgii, Švédsku a Holandsku. Podle databáze Web of Science je autorem 119 odborných prací, které mají přes 500 citací.
Významná je také jeho pedagogická činnost. Dlouhodobě vyučuje na Lékařské fakultě a na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci. V letech 2019 až 2021 zastával post děkana na Fakultě zdravotnických věd a 1. května 2021 byl jmenován rektorem Univerzity Palackého v Olomouci.

Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členem Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a několika dalších evropských i mezinárodních odborných společností.

Je ženatý, bydlí v Olomouci v Hodolanech.