Reklama

Úterý 21. května 2024, svátek má Monika, venku je 24.9 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

* 9. 12. 1951, Trenčín

Dětský lékař, onkolog, přední odborník v léčbě hematoonkologicky nemocných dětí. Emeritní přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, obor pediatrie, v roce 1980 získal I. atestaci a poté i II. atestaci z oboru pediatrie na I. LF v Praze. V roce 2000 byl inaugurován profesorem pediatrie na UPJŠ v Košicích.

První lékařské zkušenosti sbíral na Dětském oddělení nemocnice v Piešťanech, v roce 1979 nastoupil na nově otevřenou Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci, kde dvacet tři let vykonával funkci přednosty. Působil rovněž jako proděkan LF UP. Byl členem výboru pediatrické společnosti JEP a místopředseda Pracovní skupiny pro dětskou hematologii ČR.

Zájem o výzkum nádorových onemocnění a hledání nových prognostických a prediktivních znaků v onkologii ho vedly k myšlence založit spolu s doc. MUDr. Mariánem Hajdúchem, Ph.D., na své klinice Laboratoř experimentální medicíny (www.lem.ocol.cz). V roce 2006 byl jmenován hlavním koordinátorem Komplexního onkologického centra při FNOL.

Je zakladatelem a čestným předsedou Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, místopředsedou správní rady a jedním ze zakladatelů Nadace pro výzkum rakoviny ČR, rovněž předsedou správní rady nadace Rakovina věc veřejná a členem vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Profesor Mihál se velkou měrou podílí na rozvoji moderní formy kurikula LF. Napsal řadu odborných článků pro časopisy Pediatrie pro praxi, Psychiatrie pro praxi a Medical Tribune CZ.
V roce 2006 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti přírodní vědy. V prosinci 2006 získal Cenu ministra zdravotnictví České republiky za mimořádně úspěšné řešení významného projektu Časná odpověď na léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukemie v nové mezinárodní studii. V roce 2018 se stal nositelem Brdlíkovy ceny České pediatrické společnosti, která je udělována členům naší společnosti za celoživotní zásluhy v oblasti péče o děti a dorost v naší zemi, ale i v zahraničí.

Bydlí v Olomouci, v městské části Hejčín.