Reklama

Úterý 21. května 2024, svátek má Monika, venku je 19.9 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

Foto: Vojtěch Duda

prof. František Kunetka, Th.D.

* 26. 11. 1945, Olomouc

Duchovní, disident, vysokoškolský profesor, vedoucí katedry liturgické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, emeritní profesor.

Je absolventem Gymnázia Hejčín.

V mládí byl ministrantem v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie u dominikánského kláštera, kde se také začal učit hrát na varhany, hru na tento nástroj poté studoval na konzervatoři v Brně. V kostele poznal salesiány a rozhodl se stát knězem. Vstoupil do jejich řádu a tajně se připravoval na kněžství. Pod vlivem salesiána Stanislava Paláska vedl také v Olomouci část oddílu ilegálního skautingu.

Představení salesiánů rozhodli, že mladí salesiáni připravující se tajně na kněžství, půjdou oficiálně studovat na obnovenou teologickou fakultu v Olomouci, v roce 1969 tak Kunetka nastoupil ke studiu. O čtyři roky později složil tajně řeholní slib a o rok později byl vysvěcený na kněze. Jeho prvním působištěm se stal Zábřeh, kde jako kaplan a tajný salesián začal aktivně pracovat s dětmi a mládeží, to ale nebylo po chuti komunistům, a proto byl přeložen do Branné, kde měl na starosti i farnosti v Ostružné, Jindřichově a Nových Losinách. V tu dobu začal spolupracovat s olomouckou skupinou vydávající samizdatovou literaturu. Po svou činnost začal být sledován a vyšetřován státní bezpečností, byl přeložen do Čeladné do Beskyd, odkud se tajně jezdil vzdělávat do polského Krakova a německého Erfurtu, tajně pak vyučoval zájemce o teologické studium. Před sametovou revolucí byl poslán do Karlovce na Bruntálsku.

V roce 1990 se podílel na obnově teologické fakulty v Olomouci, stal se proděkanem pro studium a vedl katedru liturgiky. V roce 2022 převzal z rukou rektora Univerzity Palackého prof. MUDr. Martina Procházky dekret potvrzující práva emeritního profesora.

Je autorem knih Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Židovský rok a jeho svátky, Slavnost našeho vykoupení a Eucharistie v křesťanské antice.

Jeho velkým koníčkem je hudba, ke které se v důchodovém věku rád vrací.