Reklama

Úterý 21. května 2024, svátek má Monika, venku je 24.6 °C

Kdo je kdo v Olomouci

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D

* 17. 4. 1956, Prostějov

Lékař Dětské kliniky LF UP v Olomouci, klinický imunolog a pneumolog, odborný spisovatel.

Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, kde v roce 1981 promoval. Absolvoval kurz u zakladatele světové dětské pneumologie profesora Roberta A. Wooda ve švýcarském Davosu. Dosáhl odbornosti v oblastech pediatrie, lékařské imunologie a léčbě respiračních nemocí. Dlouhodobě se věnuje péči o chronicky i akutně nemocné děti a je jedním ze zakladatelů oboru dětské pneumologie. V březnu roku 2009 byl jmenován profesorem pro obor pediatrie.

Působí na Dětské klinice LF UP v Olomouci a na Dětské klinice FNOL, výrazně se podílel na rozvoji pracoviště dětské pneumologie zaměřující se na děti se závažnými onemocněními plic a dýchacích cest. V roce 2018 např. získalo oddělení nové vybavení (Exhalyzer D a vysokorychlostní digitální videokameru), které pomáhá malým pacientům trpícím cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními plic.

Je předsedou dozorčí rady České iniciativy pro astma a přes třicet let pomáhá organizovat tábory pro děti s astmatem a cystickou fibrózou.

Výsledky své odborné činnosti, studií a projektů publikoval v celé řadě lékařských periodik a stal se autorem či spoluautorem přes 200 publikací. Z knih uveďme například Chronický kašel a Neurogenní zánět.

V roce 2003 obdržel Cenu doktora Lišky za nejlepší vědeckou práci v oboru alergologie a klinická imunologie, o rok později Cenu profesora Zavázala České společnosti alergologie a klinické imunologie a Cena děkana Lékařské fakulty za monografii. Za rok 2018 byl vyznamenán Cenou města Olomouce za vědu a výzkum.
Bydlí v Olomouci.