Reklama

Pátek 19. července 2024, svátek má Čeněk, venku je 20.8 °C

Kdo je kdo v Olomouci

Foto: Facebook

Mgr. Jana Kolářová, Ph.D.

* 2. 4. 1974, Olomouc

Bohemistka, literární historička, pedagožka, autorka literárních prací.

Pochází z Prostějova, kde rodiče působili jako pedagogové. Maminka na Gymnáziu Jiřího Wolkera a otec jako ředitel na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova.

Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor česká a latinská filologie. Následně tamtéž roku 1999 absolvovala interní postgraduální studium oboru česká literatura. V letech 1998–1999 vyučovala na Cyrilometodějském gymnázium v Prostějově latinu. Od roku 1999 působí na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Spolu s kolegy pracovala na výzkumném záměru Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu. Výsledky jejich studia posléze prezentovali ve sbornících Studia Moravica či Studia Bohemica.
Spolupracovala na vydání několika publikací, např. Dělání mnohých knih žádného konce není, Studie o literatuře (a filmu), Kronika nová o národu tureckém, Panorama české literatury, Panorama české literatury. Jejím samostatnou prací je Básnické dílo Jiřího Bartholda Pontana. Pracuje na projektu Podoby současné bohemistiky.

Bydlí v Olomouci, její bratr je evangelickým duchovním.