Reklama

Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf, venku je 6.5 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

Foto: FNOL

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

* 4. 12. 1947, Olomouc

Lékař, vědec a pedagog. Stojí za rozvojem hematologie v Olomouci.

Po absolvování Gymnázia Hejčín vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, posléze získal dvě atestace z vnitřního lékařství, atestace z hematologie a transfuzního lékařství a klinické onkologie. V roce 1997 byl jmenován profesorem.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1972, v letech 1985 až 2014 zastával post primáře Oddělení klinické hematologie a později přednosty Hemato-onkologické kliniky. Na I. interně FNOL si ho vyhlédl zakladatel hematologie v Olomouci profesor Boleslav Wiedermann, aby mu předal svoje vědomosti i pomyslné žezlo.

Dalším milníkem v kariéře profesora Indráka byla spolupráce s americkým odborníkem v oblasti hemoglobinopatií prof. Huismanem, díky níž objevil hemoglobiny pojmenované dle místa bydliště pacienta, u kterého byla látka prvně objevena, Olomouc, Haná a Hradec Králové.

Publikoval více než 300 odborných prací a přednesl na 500 přednášek, velkou část v zahraničí. Je autorem šesti monografií. Karel Indrák působí v redakčních radách několika odborných časopisů.

Je také prezidentem každoročního největšího hematologického kongresu s mezinárodní účastí a nejdelší tradicí v ČR (od roku 1987) – Olomouckých hematologických dnů. Založil nadaci Haimaom na podporu nemocných po transplantaci kostní dřeně a celonárodní registr ALERT (1996) na diagnostiku a léčbu akutních leukémií v ČR. Roku 2002 založil a dlouhodobě vedl mezinárodní registr CAMELIA pro nemocné s chronickou myeloidní leukémií.

Za své objevy a činnost byl oceněn mnoha cenami – Zlatá medaile za zásluhy o rozvoj UP, čestné členství ČHS ČLS JEP, Čestná medaile ČLS JEP, Čestné členství v Hematologické a transfuzní společnosti Slovenské lékařské společnosti, Award for the Scientist of the Year United Arab Emirates Genetic Disease Association, Cena ČHS ČLS JEP a cena děkana LF UP za monografii Hematologie a transfuzní lékařství, Cena města Olomouc v oblasti věda a výzkum za rok 2015.

Je ženatý, má dvě dcery a čtyři vnoučata, bydlí v Olomouci.