Reklama

Úterý 21. května 2024, svátek má Monika, venku je 19.8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

Foto: archiv UPOL

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.

* 20. 11. 1947, Olomouc

Chemik a vědec, spoluobjevitel látky anandamid.

Vystudoval analytickou chemii se zaměřením na organickou analýzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jej významně ovlivnil profesor Zdeněk Krejčí. Na Univerzitě Palackého získal roku 1974 titul RNDr.

Poté absolvoval postgraduální studium moderní instrumentální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Na konci 70. let se věnoval výzkumu na Research Institute of Pharmaceutical Sciences, School of Pharmacy, University of Mississippi. V roce 1984 získal titul Kandidát chemických věd v analytické chemii (CSc.).

Důležitým mezníkem v jeho profesní kariéře bylo pozvání do Izraele od nejslavnějšího žijícího badatele v oblasti konopí – Rafaela Mechoulama. Od roku 1990 pracuje na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde v roce 1992 objevili s americkým vědcem Williamem Devanem anandamid (endokanabinoid), který nazvali podle sanskrtského slova ananda, což znamená „vnitřní štěstí“.
Od objevu prvního endogenního kanabinoidu anandamidu se Hanušovy vědecké práce dočkaly více než patnácti tisíc citací, získal mnohá ocenění, přednáší po celém světě – pravidelně i v České republice – a aktivně bojuje i za právo pacientů na léčbu konopím. V Izraeli se také zabývá archeologickou chemií, konkrétně studiem kadidla a myrhy – látek, o nichž Bible uvádí, že byly při narození přineseny Ježíšovi.

V roce 1994 se stal docentem v organické chemii na Univerzitě Palackého a o rok později doktorem věd ve farmaceutické chemii na Univerzitě Karlově.

Je držitelem čestného doktorátu Masarykovy univerzity (2007), čestného doktorátu Univerzity Palackého (2011). V roce 2012 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti přírodní vědy a tentýž rok na Karlově univerzitě Cenu adiktologie za významný přínos v oboru adiktologie.

Docent Hanuš rád fotografuje a věnuje se horolezectví, turistice, cyklistice, canyoningu.