Reklama

Neděle 19. května 2024, svátek má Ivo, venku je 13.4 °C

Kdo je kdo v Olomouci

Foto: archiv UPOL

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

* 3. 4. 1944, Olomouc

Emeritní univerzitní profesor dějin české literatury na katedře bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Po maturitě na Gymnáziu Hejčín vystudoval v roce 1967 Filozofickou fakultu v Olomouci, obor čeština–dějepis.

Působil jako středoškolský učitel v Pardubicích, následně se stal vědeckým pracovníkem a poté odborným asistentem tehdejší katedry bohemistiky a slavistiky, nyní katedry bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2002 byl jmenován profesorem. Na katedře bohemistiky působil jako zástupce vedoucího katedry a rovněž byl profesorem Ústavu české literatury a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako lektor češtiny vyučoval na polských univerzitách ve Varšavě a Katovicích.

Jeho hlavními badatelskými zájmy jsou dějiny české literatury 18. a 19. století, lidová slovesnost a pololidová literatura. Výrazně se zajímá o regionální dějiny a kulturní historii Olomoucka, o zdejší hudební kulturu a písňový folklor.

Výrazně se podílel na vzniku několika desítek vědeckých i popularizačních knih, např. Dějiny města Olomouce v datech (Danal, 1995), Jezuitský konvikt (UP Olomouc, 2002), Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci (Danal, 2008) či Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích (Danal, 2011), kde je možnost vidět nejstarší snímky města od roku 1860 do začátku 1. světové války. Je též autorem úspěšné knihy Olomoucký pitaval: Skutečné kriminální příběhy ze 14. až 20. století (Memoria Porta, 2022), která detektivní formou líčí dramatické kriminální události z dějin Olomouce.

Je členem redakční rady Žurnálu UP v Olomouci a časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, jakož i Literárněvědné společnosti při Akademii věd České republiky. Jako společník nakladatelství DANAL se věnuje též ediční činnosti v oblasti regionální historiografie. Pracoval pro Český rozhlas, jeho rozhlasové pásmo Počátky olomoucké univerzity získalo 3. cenu a tvůrčí prémii v soutěži vypsané Svazem rozhlasových tvůrců v roce 1990.

Jeho dědeček i otec byli známými olomouckými zahradníky. V roce 2011 obdržel Cenu města Olomouce za literaturu.

Bydlí v Olomouci na Nové Ulici.