Reklama

Úterý 21. května 2024, svátek má Monika, venku je 24.3 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

* 26. 8. 1941, Olomouc-Holice

Profesor chirurgie, dřívější přednosta II. chirurgické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. Pedagog, spisovatel.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, absolutorium získal v roce 1964. První roky lékařské praxe strávil na chirurgickém oddělení ve Šternberku. V roce 1970 se vrátil do Olomouce na Lékařskou fakultu UP, kde byl zapojen do práce nástupce profesora Rapanta (specialisty na chirurgii jícnu), profesora Zdeňka Šerého. Chirurgie jícnu se tak stala jedním z jeho hlavních pracovních a vědecko-výzkumných témat. Přes dvacet let pak byl přednostou II. chirurgické kliniky FNOL. Jeho odborným zaměřením je kromě chirurgie jícnu také gastroenterochirurgie, hrudní chirurgie, endokrinochirurgie, miniinvazivní chirurgie a onkochirurgie.

Kromě LF UP a FNOL působí jako konzultant v Nemocnici Nový Jičín a Nemocnici Krnov, je vedoucím Subkatedry onkochirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha a učí též na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Mezi lety 1985–86 působil na několika klinikách v USA. Je členem či funkcionářem sedmi mezinárodních odborných společností. Byl mimo jiné místopředsedou a členem výboru České chirurgické společnosti, České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, předsedou a místopředsedou Onkochirurgické sekce České onkologické společnosti ČLS JEP či předsedou spolku lékařů v Olomouci.

Publikoval ke třem stům vědeckých prací, mnohokrát byl citován jinými autory. Za dosud nepřekonanou je považována jeho průkopnická monografie z roku 1996 Miniinvazivní chirurgie. Jako univerzitní pedagog napsal čtyři učebnice, společně s režisérem V. Kabelíkem vytvořil 18 výukových filmů, je autorem 11 učebních CD-ROMů. Napsal knihy Historie chirurgie (2008) a Půlstoletí s chirurgií (2022).

Za svoji práci získal řadu ocenění, např. Cenu prezidia Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, Maydlovu cenu České chirurgické společnosti, Medaili prof. Stanislava Kostlivého, prof. Konštantina Čárského a prof. Stanislava Čárského za přínos pro slovenskou chirurgii a je nositelem Zlaté medaile Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011 obdržel Cenu města Olomouce v oblasti přírodní vědy a lékařství.