Reklama

Úterý 25. června 2024, svátek má Ivan, venku je 15.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

Foto: archiv UPOL

Doc. Petr Chalupa, Th.D.

* 21. 7. 1954, Olomouc

Římskokatolický kněz, biblista, starozákonní exegeta, překladatel a spisovatel.

Mezi lety 1975–1980 absolvoval magisterské studium teologie na Univerzitě Karlově v Praze. Následovalo desetileté licenciátní studium na Philosophisch-theologisches v německém Erfurtu a poté doktorské studium Biblické teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tamtéž získal v roce 1999 docenturu.

Od roku 1990 vyučuje na Cyrilometodělské teologické fakultě v Olomouci. V letech 2003 až 2006 byl děkanem fakulty, v letech 2000 až 2003 a 2008 až 2018 zastával funkci proděkana pro studijní záležitosti. V současnosti působí jako externí pracovník katedry biblických věd.

Je ředitelem Českého katolického biblického díla od roku 1997 do současnosti. Věnuje se popularizaci Bible, připravuje přednášky, školení pro lektory a praktickou práci s Biblí pro širokou veřejnost.

Je také členem salesiánské kongregace.