Reklama

Úterý 19. listopadu 2019, svátek má Alžběta, venku je 7.9 °C

MÍSTO UMĚNÍ

MÍSTO UMĚNÍ

Výstava

Proběhlé termíny

Úterý 15. 10. / 18:00 - Čtvrtek 7. 11.

Pořadatel: Galerie U Mloka

Místo konání: Galerie U Mloka, Laffayetova 9, Olomouc

Vstupné: dobrovolné

O akci

Výstava prezentuje trvalé i dočasné realizace ve veřejném prostoru umělců, kteří prošli ateliérem Kurta Gebauera na VŠUP. "Ateliér veškerého sochařství" Kurta Gebauera byl znám svým zaměřením i na vstupy mimo prostor galerie. Jde o jakousi konfrontaci osobností se společnou zkušeností studia, a jejichž práci často ovlivňuje prostředí ve kterém žijí.

Společný jmenovatel výstavy a klíč k výběru děl je lapidární. Primárně se zaměřuje na realizace ve veřejném prostoru umělců, kteří studovali v ateliéru profesora Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Kurt Gebauer ve své tvorbě i jako pedagog rád přemýšlel nad prostorem, ať už se jedná o město, krajinu, nebo galerii. Rovněž se zde socha chápala v co možná nejširším významu, nekladl se tolik důraz na ty nejprogresivnější umělecké tendence a bylo možné využít jakéhokoli média – odtud neoficiální název ateliéru: „Ateliér veškerého sochařství“.

Výstava prezentuje široké spektrum děl. Jedná se o výstavu pracovního charakteru, která přináší dílčí zprávu o umění ve veřejném prostoru po roce 1989. Představuje práce lidí s určitou zkušeností a klade si otázku, zda se tato společná zkušenost promítla do pozdější tvorby. Jsou zde zastoupeny sochy, pomníky, instalace i akce, díla trvalá i taková, která se zdržela na určitém místě jen krátce, ojediněle i návrhy. Výstava je prezentovaná ve formě fotografií a videa. Fotografie jsou vybrány tak, aby bylo možné vytušit charakter prostoru, kde se dílo nachází a napojit se na významovou hru v různých rovinách kontextu. Je to pokus představit propojení umění a prostředí, které tvoří jeden celek a při jejich reflexi je nelze oddělovat.

Realizovat zejména trvalé dílo ve veřejném prostoru má svá specifika. Příležitosti se neobjevují často, a pokud ano, jsou obvykle výsledkem profesní historie, prostředí, kde umělec žije a kontaktů. Rovněž i odpověď na tuto příležitost vyrůstá v mnohem větší míře z těchto podmínek. Vyvstává, chtělo by se napsat, nevyhnutelná pluralita přístupů a rozkročení od konzervativních soch až po díla zjevně napojená na současnou uměleckou scénu. Umělec se též v různé míře dělí o vliv na vznik a proces tvorby s iniciátory, politiky, úředníky, architekty a dalším zapojenými profesemi. Otázka je, jaké místo umění v myšlení všech zúčastněných aktérů zaujímá a jak se to projeví v prostoru, který sdílíme.