Reklama

Středa 8. dubna 2020, svátek má Ema, venku je 18.1 °C

POZOR! Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se mnohé plánované akce neuskuteční! Více zde

Keltská kamenná hlava ze Mšeckých Žehrovic

Keltská kamenná hlava ze Mšeckých Žehrovic

Výstava

Proběhlé termíny

Úterý 11. 2. - Neděle 23. 2.

Pořadatel: Vlastivědné muzeum Olomouc

Místo konání: Vlastivědné muzeum Olomouc, náměstí Republiky 5, Olomouc

O akci

Tato archeologická výstava se zaměřuje na prezentaci jednoho z nejznámějších nálezů na území České republiky, a to na kamennou hlavu nalezenou v roce 1943 v pískovně na katastru Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku.

Tento exkluzivní artefakt do Olomouce zapůjčilo pražské Národní muzeum. Na základě nálezových okolností i některých užitých výzdobných prvků můžeme kamennou plastiku zařadit do mladší doby železné, kdy na našem území pobývali Keltové. Nedaleko místa objevu kamenné hlavy se rozkládal ohrazený areál interpretovaný jako privátní dvorec obývaný vysoce postaveným členem keltské společnosti.

Výstavní panely seznámí návštěvníky s etnikem Keltů, a to prostřednictvím zmínek antických dějepisců a poznatků současného archeologického bádání. Život v mladší době železné návštěvníkům přiblíží i další trojrozměrné exponáty – zbraně, ukázky keramiky, mince, šperky a jiné předměty denní potřeby – ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci.