Reklama

Neděle 25. července 2021, svátek má Jakub, venku je 16.3 °C

Jindřich Wankel

Jindřich Wankel

Výstava

Pátek 16. 7. - Neděle 22. 8.

Pořadatel: Vlastivědné muzeum Olomouc

Místo konání: Vlastivědné muzeum Olomouc, náměstí Republiky 5, Olomouc

O akci

V letošním roce si připomeneme 200. výročí od narození jednoho z průkopníků moravské archeologie MUDr. Jindřicha Wankla (17. července 1821 – 5. dubna 1897). Narodil se na Malé Straně v Praze do rodiny Damiána a Magdalény Wanklových. Po absolvování gymnázia začal studovat medicínu. Roku 1847 byl povýšen na doktora medicíny a o rok později na doktora chirurgie. Zabýval se také historií a přírodními vědami. Od roku 1849 začal pracovat v Blansku jako lékař u knížete Salm-Reifferscheidta. V Blansku se oženil s Eliškou Šímovou, s níž měl čtyři dcery – Vlastu, Karlu, Lucii a Magdalénu.

Blanenský kraj si Wankel zamiloval a podnikal výzkumy zdejších jeskyní (např. Pekárna, Kůlna, Výpustek atd.). Výsledky svých objevů pravidelně prezentoval na různých kongresech po celé Evropě. Byl členem Společnosti nauk a Anthropologického spolku ve Washingtonu, Carské archeologické společnosti v Moskvě, Anthropologické společnosti ve Vídni či v Mnichově. Roku 1872 učinil svůj nejznámější objev v jeskyni Býčí skála, kde se mu podařilo vyzvednout četné nálezy různých bronzových ozdob, kovových nádob, jantarových korálků, pravěkých zbraní, nástrojů, zvířecích kostí a také zde odkryl více než čtyřicet lidských koster. Tento nález interpretoval jako pohřeb významného náčelníka ze starší doby železné, kterého na onen svět doprovázela kompletní pohřební výbava a lidské oběti.

Roku 1883 se přestěhoval z Blanska do Olomouce a bydlel na Blažejském náměstí u své dcery Vlasty a jejího manžela Jana Havelky. Okamžitě se zapojil do příprav vzniku Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a poskytl mu poté vědeckou záštitu. Spolek byl ustanoven ještě v roce 1883 a Jindřich Wankel se stal členem výboru. Hned od příštího roku začal vycházet muzejní časopis, přičemž jej Wankel v prvních pěti letech redigoval. Zároveň byl prvním kustodem olomouckého Vlasteneckého muzea a sám se nemalou měrou zasloužil o rozmnožení muzejních sbírek (např. z archeologických lokalit Předmostí u Přerova, Náklo nebo Příkazy).

Na stránkách časopisu Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci z roku 1897 je k jeho úmrtí uvedeno, že byl pro celý spolek nejslavnějším členem, velkým badatelem a nezištným dobrodincem. Jindřich Wankel je pochován na městském hřbitově v Olomouci-Neředíně ve společném hrobě s dalšími zakladateli Vlasteneckého spolku olomouckého muzea.