Reklama

Středa 2. prosince 2020, svátek má Blanka, venku je -2.3 °C

POZOR! Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se mnohé plánované akce ruší! Doporučujeme informovat se přímo u pořadatelů, zda dané akce proběhnou.

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Proběhlé termíny

Pondělí 9. 3. / 9:00

Pořadatel: Město Olomouc

Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc

O akci

V pondělí 9. března 2020 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 9. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce.
Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2019 / Bačák
6. Rozpočtové změny roku 2020 / Bačák
7. Rozpočtové změny roku 2020 – finanční vypořádání hospodaření SMOl za rok 2019 / Bačák
8. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
9. Strategický plán rozvoje města Olomouce a Plán udržitelné městské mobility Olomouc – aktualizace akčních plánů / Žbánek
10. Změna č. I regulačního plánu RP-21 Sídliště Brněnská - I. P. Pavlova / Giacintov
11. Petice – regulační plán RP-22 Sídliště Neředín – Nová Ulice / Žbánek
12. Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín, Nová Ulice / Giacintov
13. Program regenerace MPR Olomouc – alokace dotace / Pelikán
14. Hřbitovy města Olomouce – změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Pelikán
15. Knihovna města Olomouce – změna přílohy č. 1 Zřizovací listiny / Konečný
16. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol / Konečný
17. Změna Statutu Fondu pomoci olomouckým dětem / Konečný
18. Program prevence kriminality / Kolářová
19. OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu / Záleská
20. Cena města Olomouce / Záleská
21. Individuální dotace – farnost sv. Mořice Olomouc a farnost sv. Michala Olomouc / Záleská
22. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR / Žbánek, Večeř
23. Informace o činnosti kontrolního výboru v II. pololetí 2019 / kontrolní výbor
24. Různé
25. Závěr

Kompletní materiály pro jednání najdete zde.