Reklama

Sobota 14. prosince 2019, svátek má Lýdie, venku je 1.1 °C

7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Proběhlé termíny

Pondělí 4. 11. / 9:00

Pořadatel: Město Olomouc

Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc

O akci

V pondělí 4. listopadu 2019 od 9:00 hodin se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 7. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Návrh programu
1. Zahájení
1.1. Změna ve složení ZMO
1.2. Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
4. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
5. Rozpočtové změny roku 2019 / Bačák
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace - Národní výstava psů / Záleská
7. Šantova - rekonstrukce kanalizace a komunikace - dohoda o narovnání a poskytnutí nevratného finančního příspěvku / Major
8. Regulační plán RP-23 Sídliště Norská / Giacintov
9. Změna č. VI Územního plánu Olomouc / Giacintov
10. Změna č. VII Územního plánu Olomouc - vydání / Giacintov
11. Změna č. VIII Územního plánu Olomouc / Giacintov
12. Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc / Giacintov
13. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol a Smlouvy o bezúplatném převodu majetku / Konečný
14. SK Sigma Olomouc, a.s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti / Major
15. Informace o činnosti kontrolního výboru v I. pololetí 2019 / kontrolní výbor
16. OZV o regulaci provozní doby hostinských provozoven / Žbánek
17. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích SMOl, ve znění OZV č. 4/2019 / Žbánek
18. Různé
19. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.
Kompletní informace naleznete tady →