Reklama

Čtvrtek 2. července 2020, svátek má Patricie, venku je 23.3 °C

11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Olomouce

Proběhlé termíny

Pondělí 29. 6. / 9:00

Pořadatel: Město Olomouc

Místo konání: Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc

O akci

V pondělí 29. června 2020 se ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici 10 uskuteční 10. veřejné jednání Zastupitelstva města Olomouce. Materiály pro jednání najdete zde.

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce bude opět možné sledovat online na této stránce.

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení ZMO / Žbánek
3. Majetkoprávní záležitosti odboru investic / Major
4. Majetkoprávní záležitosti / Pelikán
5. Družstvo Olomouc, Jižní a Družstvo Olomouc, Jiráskova – informace k záměru převodu bytů ve spoluvlastnictví města a družstev / Pelikán
6. Dopady související s COVID-19 u městských společností, kde je SMOl jediným zakladatelem a organizací, kde je zřizovatelem (mimo školská zařízení) / Žbánek
7. Rozpočtové změny roku 2020 / Bačák
8. Navýšení revolvingového úvěru / Bačák
9. Dotace z rozpočtu SMOl / Bačák
10. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 2019 / Bačák
11. Účetní závěrka SMOl k 31. 12. 2019 / Bačák
12. Pořízení změny č. IX Územního plánu Olomouc / Giacintov
13. Změna č. 8 a 9 Strategie ITI Olomoucké aglomerace / Pelikán
14. Cyklodoprava - smlouvy o partnerství / Žbánek
15. Okresní hospodářská komora - žádost o dotaci na rok 2020 / Žbánek
16. Rozvoje Výstaviště Flora Olomouc - dohoda o narovnání / Major
17. Veřejná zakázka „ul. 1. máje - rekonstrukce tramvajové tratě, komunikace a inženýrských sítí II“ - dohoda o narovnání / Major
18. Závěrečná zpráva COVID-19 a vypořádání předběžných smluv / Major, Žbánek
19. Přísedící Okresního soudu v Olomouci / Žbánek
20. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol / Konečný
21. Smlouvy o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací - škol / Konečný
22. OZV čistota ulic a veř. prostranství, ochrana veřejné zeleně a zařízení Bačák /
23. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v Olomouci / Žbánek
24. OZV o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území části města Svatý Kopeček / Kolářová
25. OZV Požární řád statutárního města Olomouce / Major
26. OZV, kterou se doplňuje OZV č. 18/2019 o nočním klidu, ve znění OZV č. 2/2020 / Záleská
27. OZV o zákazu bivakování a táboření na některých veřejných prostranstvích / Žbánek
28. Individuální dotace / Záleská
29. Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje - memorandum o spolupráci / Záleská
30. Plavecký stadion - znění smluv pro veřejnou zakázku / Záleská
31. Hospodaření České dědictví UNESCO 2019 / Záleská
32. Pojmenování ulic - areál Fakultní nemocnice Olomouc / Kolářová
33. Informace o činnosti kontrolního výboru / kontrolní výbor
34. Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti a změna navrhovaného zástupce SMOl do představenstva společnosti / Bačák
35. Delegování zástupce města na valnou hromadu OLTERM & TD Olomouc, a.s. / Žbánek
36. Návrh zástupců SMOl do orgánů společnosti Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje, a.s. / Žbánek
37. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev / Pelikán
38. Různé
39. Závěr

V souladu s § 6 odst. 6 jednacího řádu ZMO bude v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. zařazen pevný bod Návrhy, připomínky a podněty veřejnosti.