Reklama

Sobota 23. září 2017, venku je 9.1 °C

Svátek má Berta

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

VI. zasedání Rady města

Usnesení Rady města Olomouce

6.12.2006

(Olomouc)    V úterý 5. prosince 2006 se konala  6. schůze Rady města Olomouce. Vybíráme pro Vás z nejdůležitějších bodů:

    Primátor Martin Novotný zdůraznil nesouhlas Rady města s neúnosným přenášením pravomocí ze státu

na město
. Město Olomouc (a samozřejmě nejen to) musí navyšovat počty zaměstnanců, na což musí v rozpočtu najít prostředky

(globální dotace často není dostatečná). Z tohoto důvodu mohou chybět peníze, které jsou nutné v případě spoluúčasti na

projektech Evropské unie. Město tedy odešle dopis adresovaný Ministerstvu vnitra ČR, kde jej upozorní na situaci a zdůrazní

nutnost doplnit každou změnu personální a nákladovou analýzou.


    Plán rozvoje areálu 9. května - firma Trny, s.r.o., zabývající se investicemi do realit a

developerských objektů, vlastní některé pozemky v této oblasti. Na těchto pozemcích má zájem vystavět víceúčelové objekty,

jejichž hlavním účelem by bylo ubytování studentů a lidí, dojíždějících do Olomouce za prací. Jejich projekt je však v

rozporu s koncepcí podlažnosti, v této oblasti jsou povoleny pouze čtyřpodlažní objekty a firma plánuje šest podlaží. Rada

města firmě udělila výjimku (jedním z důvodů je, že daná podlaží jsou nižší).


Olomoucká<br />
radnice    Změna územního plánu - areál bývalého Mila. Jedná se o rozvoj a revitalizaci oblasti

(ubytovací, administrativní objekty, služby, výstavnictví). V dané oblasti se uvažuje i o tramvajových linkách.


Změna územního plánu - lokalita Černá cesta - rekonstrukce ruin po kasárnách vojsk Sovětského svazu.


Petice občanů z ulice Farského (staré Hodolany) - zdejší občané požadují zúžení chodníku ze stávajících 4 metrů na 1,5 metrů

a vytvoření 7 parkovacích míst. V oblasti však probíhají úpravy financované z evropského Fondu soudržnosti, do kterého tyto

úpravy nemohou být zahrnuty. O požadavcích je tedy možné uvažovat až příští rok.


    Dodatek ke zřizovací smlouvě ZOO Olomouc - ke smlouvě musel být připsán majetek, který v ní

dříve nebyl obsažen. Jednalo se o budovy a strojní zařízení výtopny na biomasu.


    Veletrhy cestovního ruchu - veletrhy, jichž se město zúčastí, lze rozdělit do třech oblastí:

 • tuzemské akce - těch se město často účastní společně s Olomouckým krajem. Jedná se o

  Regiontour (11. - 14. ledna 2007 na brněnském výstavišti), Holiday World (15. - 18. února 2007, výstaviště Praha -

  Holešovice) a Tourism Expo (26. - 28. ledna 2007, Výstaviště Flora Olomouc, pavilon A).

 • veletrhy, jichž se město zúčastní společně s jinými subjekty - společně s Florou Olomouc se zúčastní veletrhu

  Flormart/Miflor, odborného školkařského a zahradnického veletrhu v italské Padově.

 • společně se Sdružením pro Střední Moravu se zúčastní šesti veletrhů - v Bratislavě, Vídni, nizozemském Utrechtu,

  Mnichově, Miláně a Lipsku.

 •     Celkové náklady na účast na zmíněných akcích činí 164 tisíc Kč.


  Lesy ČR, s.p. poskytly městu sponzorský dar ve výši 580 tisíc Kč na nákup protipovodňových zábran. Město díky této

  částce pořídí pytle a elektronickou centrálu. V rozpočtu města tedy zbudou peníze, které budou použity na mobilní

  protipovodňové zábrany.


      Rozpočet města pro rok 2006 překročil částku 3 miliard Kč. Pro srovnání - před dvěma lety se

  hospodařilo se 2 miliardami.


      Město vypouští ze sledování Památník jugoslávských vojínů v Bezručových sadech. Důvodem jsou

  majetkoprávní problémy, které znemožňují využití dotací Evropské unie.

      Město však nezavrhuje financování opravy památky, která patří Jugoslávii. Její výši odhadlo již před

  časem na 12,5 milionů Kč. Projekt je zpracován již několik let.

      Památník vznikl v roce 1926 podle projektu Huberta Austa.


      Rada města doporučuje Zastupitelstvu města jmenovat zástupce Statutárního města Olomouce do svazku

  obcí Vodovod Pomoraví
  .
      Svazek obcí Vodovod Pomoraví sídlí v Kostelci na Hané a jeho účelem je výstavba a správa vodovodních

  zařízení.


      Městské letiště - Olomoucký kraj v současné době zpracovává územní plán a požádal město, aby

  se vyjádřilo, zda chce, aby neředínské letiště zůstalo v tomto vyšším územním plánu. Město vyjádřilo přání, aby letiště bylo

  součástí pouze městského územního plánu, k čemuž kraj vydal kladné stanovisko.

      Stanovisko znamená, že město může s objektem nakládat mnohem svobodněji. Kvůli mnohakilometrové

  ochranné zóně např. muselo v nedávné době odmítnout investora, který měl zájem postavit autokemp, v oblasti od Slavonína po

  Křelov v podstatě nemůže probíhat žádná výstavba. Teprve nyní tedy začíná debata kolem olomouckého letiště.

  Vždy se bude jednat o letiště pro menší stroje do zhruba 40 pasažérů. Důvodem je pouze kilometrová přistávací dráha, velká

  letadla potřebují dráhu o délce 3,5 km.

      Letiště Olomouc - Neředín, nacházející se 3,8 km západně od centra města, vzniklo v roce 1905, tehdy

  jako vojenské cvičiště. Na vojenské (dnes městské) letiště bylo cvičiště přeměněno teprve později. Podle pražské „Smlouvy

  mezi vládami ČSSR a SSSR o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR“ z 16. 10. 1968 bylo předáno do užívání sovětským

  vojskům. Již před příchodem sovětských vojsk musely z Olomouce odejít 12. vrtulníkový pluk a 1. letecký stavební prapor.

  Podle moskevské „Smlouvy mezi vládami ČSSR a SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR“, podepsané 26. 2. 1990, odletěly

  vrtulníkové jednotky z letiště 5. 4. 1990.

      V souvislosti s výstavbou západní tangenty přislíbil stát městu kompenzace za omezení rozvoje

  neředínského letiště. Nyní je jasné, že se Olomouc slíbené kompenzace nedočká.


  Petr Horák

Reklama

Obchůdek U Zeleného věnce

Katalog firem » Obchod » Zdravá výživa

Srdečně Vás zveme do prodejny produktů pro zdraví v centru města - Obchůdek u zeleného věnce na Dolním náměstí č. 8. Prodáváme přírodní produkty pro zdraví, čaje a koření Sonnentor, aromaterapeutické prostředky od K. Hádka, doplňky stravy Barny´s a další kvalitní a prověřené výrobky.

Aktuálně z Olomouce